Wydawnictwo PWSZ w Płocku


<center>Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego <br> Yearbook of Scientific Society of Płock</center>

ISSN 0860-5637 
e-ISSN 2657-7704

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne

ISSN 1644-888X 
e-ISSN 2449-7975

 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

    ISSN 2450-8624                                                                    e-ISSN 2544-2538

 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Społeczeństwo. Edukacja. Język

SOCIETY.  EDUCATION.  LANGUAGE

ISSN 2353-1266                                                e-ISSN 2449-7983


Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B).

Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2017: 84.28) oraz dostępne w bazach: BazHum oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj