Kontakt

Osoba do kontaktu

dr Paweł Kaczmarczyk
Email: p.kaczmarczyk@pwszplock.pl

Wsparcie techniczne

Mateusz Przybylski
Email: m.przybylski@pwszplock.pl