Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Zgłoszony artykuł nie był wcześniej opublikowany w żadnym innym czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej.
  2. Zgłoszony artykuł został przygotowany w formacie .doc lub docx.
  3. Zgłoszony artykuł jest zgodny z wymogami edytorskimi obowiązującymi w niniejszym czasopiśmie.
  4. Przesyłając artykuł autor akceptuje politykę prywatności stosowaną w niniejszym czasopiśmie.
 

Polityka prywatności

  1. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku:

          a)      respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

          b)      podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

          c)      zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

          d)      może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

  1. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
  2. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
  3. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym PWSZ w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.