AUDYT WEWNĘTRZNY SZANSĄ NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA

Aleksandra Milewska-Zawada

Abstrakt


Streszczenie:
Cel – poznanie celów i motywów działania jednostki audytu wewnętrznego
w przedsiębiorstwach, jego wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji.
Określenie w jaki sposób audyt wewnętrzny wpływa na jej efektywność. Opis
definicji audytu wewnętrznego, zgodnie z Międzynarodowymi standardami
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Określenie zależności pomiędzy
audytem wewnętrznym a zarządzaniem ryzykiem, kontrolą zarządczą i ładem
korporacyjnym. Zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt audytu wewnętrznego,
jakim jest niezależność i obiektywizm. Opisano podstawowe zachowania
i obowiązki audytorów wewnętrznych.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, standardy, zarządzanie ryzykiem, audytor


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Bednarek Piotr. 2015. „Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez

audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – istniejący dorobek i kierunki dalszych zmian”. Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego

nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 2.

• Gleim Irvin N. 2015. Podstawy audytu wewnętrznego. Warszawa: IIA Polska,

EY Academy of Business.

• Kisiel P.W. 2006. Audyt wewnętrzny elementem Nowej Administracji, red. nauk.

Kuc B.R., Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu, 2006, Warszawa: Wyższa

Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie,

• Knedler Konrad, Stasik Mirosław. 2014. Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny

i finansowy, Warszawa: Akademia Kształcenia Kadr.

• Markiewicz-Rudnicka Dominika. 2011. „Audyt wewnętrzny a ład korporacyjny”

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nr 23/2011

• Piołunowicz Maciej, Wizner Michał, Tomaszewska Marta. 2013. „Audyt wewnętrzny”

Przegląd Corporate Governance. Nr 3(35)2013

• Sawicki Kazimierz. 2012. „Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym,

kontrolą zarządczą i rewizją finansową” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Szczecińskiego nr 718, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczeni Nr 53.

Źródła internetowe

• [www1]

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%20

%20Polish.pdf

• [www2]

h t t p : / / w w w . s l i d e s h a r e . n e t / G r a n t T h o r n t o n P L /

audyt-wewnetrzny-w-polskich-spolkach


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.