BIG DATA – ZNACZENIE, ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Katarzyna Racka

Abstrakt


Streszczenie:
Technologie Big Data i ich zastosowanie do procesów biznesowych rozwijają
się w tempie dynamicznym. Przedsiębiorstwa analityczno-doradcze specjalizujące
się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii IT informują,
że z roku na rok zwiększa się liczba przedsiębiorstw wdrażających lub
planujących wdrożenie rozwiązań technologicznych związanych z Big Data.
Dużo przedsiębiorstw uważa, że analizy danych niestrukturalnych będą kluczem
do głębszego zrozumienia zachowań klienta. Uważają one, że analityka
jest absolutnie niezbędna lub bardzo ważna dla prowadzenia ogólnej strategii
biznesowej przedsiębiorstwa oraz do poprawy wyników operacyjnych.
Celem tego artykułu jest wyjaśnienie co dokładnie oznacza pojęcie Big Data,
co to są dane niestrukturalne oraz jakie mogą mieć zastosowania. Ponadto,
w artykule prezentuję wyniki raportów dotyczących wdrażanie technologii
Big Data i omawiam przykładowe technologie związane z Big Data.
Słowa kluczowe: Big Data, NoSQL, MapReduce, Hadoop.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

• Busłowska Eugenia, Juźwiuk Łukasz. „Wprowadzenie do optymalnego wykorzystania

MapReduce”. Logistyka 4/2014. [dostęp online http://www.czasopismologistyka.

pl] (dostęp: 14.03.2016).

• Cox Michael, Ellsworth David. 1997. Managing Big Data for Scientific Visualization.

Siggraph [dostęp online

• www.dcs.ed.ac.uk/teaching/cs4/www/visualisation/SIGGRAPH/gigabyte_datasets2.

pdf] (dostęp: 14.03.2016).

• Ledwoń Paweł. 2009. Bezbolesne wprowadzenie do MapReduce. Wrocławski Portal

Informatyczny [dostęp online http://informatyka.wroc.pl] (dostęp: 14.03.2016).

• Laney Doug. 2001. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity,

and Variety. META Group (obecnie Gartner) [dostęp online http://blogs.gartner.

com] (dostęp: 14.03.2016).

• Mayer-Schönberger Viktor. Cukier Kenneth. 2014. BIG DATA Rewolucja, która

zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.

• Marz Nathan, Warren James. 2016. Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych

systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym. Gliwice: Helion.

• Racka Katarzyna. 2015. „Metody eksploracji danych i ich zastosowanie”. Zeszyty

Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXI: 143.

• Sadalage Pramod J., Martin Fowler. 2014. NoSQL. Kompendium wiedzy, Gliwice:

Helion.

• Tabakow Marta, Korczak Jerzy, Franczyk Bogdan. 2014. „Big Data – definicje,

wyzwania i technologie informatyczne”. Informatyka Ekonomiczna Business Informatics

(31). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

• Venner Jason. 2009. Pro Hadoop. New York: Apress.

• White Tom.2016. Hadoop. Kompletny przewodnik. Analiza i przechowywanie danych.

Gliwice: Helion.

Źródła internetowe

• 2015 State of Analytics. Salesforce. 2015

• [www 1] www.salesforce.com (dostęp: 14.03.2016)

• EMC Digital Universe with Research & Analysis by IDC The Digital Universe of

Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things

• [www 2] https://www.emc.com (dostęp: 14.03.2016).

• Christof Strauch. NoSQL Databases.

• [www 3] http://www.christof-strauch.de/nosqldbs.pdf (dostęp: 14.03.2016).

• Marr Bernard. 2015. Big Data: The 5 Vs Everyone Must Know

• [www 4] https://www.linkedin.com (dostęp: 14.03.2016).

• Gartner Says It’s Not Just About Big Data; It’s What You Do With It: Welcome to

the Algorithmic Economy

• [www 5] http://www.gartner.com (dostęp: 14.03.2016).

• Gartner Survey Reveals That 64 Percent of Organizations Have Invested or Plan

to Invest in Big Data in 2013. STAMFORD. Connecticut. 2013

• [www 6] http://www.gartner.com (dostęp: 14.03.2016).

• Gartner Survey Reveals That 73 Percent of Organizations Have Invested or Plan

to Invest in Big Data in the Next Two Years. STAMFORD. Connecticut . 2014

• [www 7] http://www.gartner.com (dostęp: 14.03.2016).

• IDC. Big Data Research

• [www 8] https://www.idc.com/prodserv/4Pillars/bigdata (dostęp: 14.03.2016).

• Jak dostęp do informacji warunkuje wyniki i rozwój firm – raport

• [www 9] http://it-manager.pl (dostęp: 14.03.2016).

• Neal Leavitt. 2010.Will NoSQL Databases Live Up to Their Promise?, IEEE

Computer Society

• [www 10] http://www.leavcom.com (dostęp: 14.03.2016).

• Top Big Data Processing Frameworks

• [www 11] http://www.kdnuggets.com (dostęp: 14.03.2016).

• What Is Apache Hadoop

• [www 12] hadoop.apache.org/index.html (dostęp: 14.03.2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.