DLACZEGO HISZPANIA NIE RADZI SOBIE W STREFIE EURO? ANALIZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ BANKU HISZPANII W LATACH 1990-1998

Zbigniew Klimiuk

Abstrakt


Streszczenie:
Okres 1990-1998 był etapem przejściowym w polityce gospodarczej Hiszpanii.
Głównym celem, do którego dążono w tym okresie, było spełnienie
warunków konwergencji, które umożliwiłby Hiszpanii wejście do Unii Gospodarczo-
Walutowej. Osiągnięcie tego założenia wywarło znaczny wpływ na
politykę pieniężną Banku Hiszpanii w latach 90. Najważniejszymi czynnikami
wywołującymi wzrost cen w Hiszpanii w pierwszej połowie lat 90. były:
presja płacowa oraz kilkakrotne dewaluacje. Bank centralny wobec luźnej
polityki fiskalnej musiał prowadzić restrykcyjną politykę monetarną, aby nie
dopuścić do dalszego zwiększania inflacji.
Słowa kluczowe: gospodarka Hiszpanii, Bank Hiszpanii, polityka pieniężna,
stopy procentowe, inflacja.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

• Alberola Enrique, Ayuso Juan and Lopez-Salido David. 1997. When May Peseta

Depreciations Fuel Inflation? Bank of Spain.

• Andres Javier, Mestre Ricardo and Valles Javier. 1997. A structural model for the

analysis of the monetary transmission mechanism. Forthcoming in Monetary Policy

and Inflation in Spain. McMillan.

• Baka Władysław.2001. Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja.

Warszawa.

• Banco de Espana. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.

2001. 2002. Annual Report.

• Banco de Espana. 1998b. Convergence Report presented by the Governor of the

Banco de Espana.

• Bernanke Ben Shalom and Gertler Mark. 1995. „Inside the black box: the credit

channel of monetary policy transmission”. The Journal of Economic Perspectives,

(4), pp. 27-48.

• Buiter Willem and Miller Marcus. 1981. Monetary Policy and International Competitiveness:

the problems of adjustment, Oxford Economic Papers, 143-175.

• Canzoneri Matthew, Valles Javier and Vinals Jose. 1996. “Do exchange rates move

to address international macroeconomic imbalances?”. CEPR , Discussionpaper,

nQ 1498.

• Chałupa Tadeusz. 2011. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie

kryzysu finansowego. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, s. 24-26.

• Clarida Richard and Gali Jordi. 1994. Sources of real exchange rate fluctuations:

How important are nominal shocks? Carnegie-Rochester Conference series on Public Policy, 41.

• Ehrmann Michael, Gambacorta Leonardo, Martínez Pagés Jorge, Sevestre Patrick

and Worms Andreas. 2001. “The role of banks in monetary policy transmission in

the euro area”. Banco de España Working Paper no.0118.

• Eichenbaum Martin and Evans Charles. 1995. “Some empirical evidence on the

effects of shocks to monetary policy on exchange rates”. Quarterly Journal of

Economics, 105, 975-1009.

• Goodfriend Marvin. 1995. The impact of monetary policy on bank balance sheets:

A comment, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 42,

pp. 197-202.

• Gourinchas Pierre-Olivier and Tornell Aaron. 1996. “Exchange rate dynamics and

learning, Harvard Institute of Economic Research”. Discussion Paper 1771.

• Grilli Vittorino and Roubini Nouriel. 1992. “Liquidity and exchange rates”. Journal

of International Economics, 32, 339-352.

• “Hiszpańskie banki dostaną 37 mld euro”, Dostępny w Internecie.

• IMF. 1997. Spain Recent Economic Developments and Selected Issues. IMF Staff

Country Report No. 97/39, International Monetary Fund, May.

• Jareiio Jase Maria, Sebastian Miguel and Valles Javier. 1997. Identifying monetary

policy in Spain. Bank of Spain.

• Kashyap Anil and Stein Jeremy. 1995. The impact of monetary policy on bank

balance sheets. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 42,

pp. 151-195.

• Kashyap Anil and Stein Jeremy. 2000. “What do a million observations on banks

say about the transmission of monetary policy?”. American Economic Review, 90,

pp. 407-428.

• Kim Soyoung. 1997. Identifying monetary policy interactions: Who stabilizes the

intra-European exchange rate. Bank of Spain.

• Kishan Ruby P and Opiela Timothy P. 2000. “Bank size, bank capital and the bank

lending channel”. Journal of Money, Credit and Banking, 32(1), pp. 121-141.

• Kollmann Robert. 1997. The exchange rate in a dynamic-optimizing current account

model with nominal rigidities: a quantitative investigation. International

Monetary Fund, WP/97/7.

• “Kryzys w Hiszpanii. Jest decyzja eurogrupy”, Dostępny w Internecie.

• „Kryzys w Hiszpanii. Rząd przygotował zmiany gospodarcze”, Dostępny

w Internecie.

• Malo de Molina Jose Luis, Gutierres Fred (red.). 1998. Monetary Policy and Inflation

in Spain. Banco de Espana.

• Manzano Maria Cruz and Galmés Sofia. 1996. “Credit institutions’ price policies

and type of customer: impact on the monetary transmission mechanism”. Banco

de España Working paper no.9605.

• Mojon Benoit. 1999. Credit channel(s) in the euro area: what is the evidence of

distributional effects?. Banco de Espana.

• Morgan Donald. 1998. “The credit effects of monetary policy: evidence using loan

commitments”. Journal of Money, Credit and Banking, 30, pp. 102-118.

• Pill Herman. 1996. “Bank behaviour and monetary policy in a small open economy:

the case of Spain”. Banco de España.

• “Pomoc dla Hiszpanii. Zapadła ważna decyzja”, Dostępny w Internecie.

• Sastre Teresa. 1998. The role of the banking system in the monetary transmission

mechanism. In Monetary policy and inflation in Spain, ed. Jose Luis Malo de Molina

et al. Banco de España.

• [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

• [www 2] http://www.oecd-ilibrary.org.

• [www 3] http://www.tradingeconomics.com.

• [www 4] https://www.google.pl/publicdata.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.