ANALIZA OPŁATY INTERCHARGE

Dorota Ślażyńska-Kluczek

Abstrakt


Summary
Merchants that accept non-cash payments are the sponsors for the cashless turnover in Poland.
As they accept the card payment their income is reduced by the fee paid for the card issuers.
The fee they pay is called the intercharge fee. It is the main part of service fees for card
terminals maintenance. This fee is a burden for cashless turnover, discouraging merchants for
card terminals installing. Moreover clients have reduced possibility of non-cash payments and
are made to pay cash or find other stores that accept payments with the card. Intercharge fee 

in Poland used to be the highest in the whole European Union. The regulation dated of 29th
of January 2015 reduced it. This regulation aim at increasing cashless payments and make
polish acquirers competitive on the European market.
Key words: Intercharge fee, Acquirer, Payment institution, Cashless payment, Payment card.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Ahlborn Ch., Chang H.H., Evans D.S., The Problem of Interchange Fee Analysis: Case without

a Cause?, The Payment Card Economics Review, Vol 1, Winter 2003.

Baxter W.F., Bank Interchange of Transactional Paper: Legal and Economic Perspectives,

Journal of Law and Economics Oct., 1983,Vol. 26, No. 3.

Byrski J., Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty intercharge – komentarz

praktyczny, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Warszawa 2014.

Górka J., Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, Raport

NBP, grudzień 2012.

Górka J., Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu Sp. z o.o.,

Warszawa 2009.

Kaszubski R., Ł. Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer 2012 r., dostęp w serwisie

prawnym Lex, grudzień 2014.

Kokkola T., The payment system, European Central Bank, 2010.

Maciejewski K., Uczestnicy obrotu bezgotówkowego na rynku polskim, [w:] red. H. Żukowska,

M. Żukowski, Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Maciejewski K., Znaczenie opłaty intercharge dla rozwoju kart płatniczych w Polsce, Copernican

Journal of Finance & Accounting, Vol. 2, Issue 2, 2013.

Sienkiewicz S., Credit Cards and Payment Efficiency, Discussion Paper, Payment Card Center,

Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2001.

Usługi płatnicze, Monitor Prawniczy nr 9/2014, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy,

dostęp: grudzień 2014.

Vickers J., Public Policy and the invisible price: competition law, regulation and the intercharge

fee, May 2005, [w:] International Policy Payments Conference - Interchange Fees in

Credit and Debit Card Industries. What Role for Public Authorities?, Federal Reserve Bank

of Kansas City, 2005.

Wright J., The Determinants of Optimal Interchange Fees in Payment Systems, The University

of Auckland, Economics Department, Economics Working Papers, 2001, https://researchspace.

auckland.ac.nz/, dostęp: luty 2015.

Raporty i opracowania

Analiza funkcjonowania opłaty intercharge w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim,

Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, styczeń 2012, http://

www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/interchange.pdf, dostęp: grudzień 2014.

Benefits of Open Payment Systems and the Role of Interchange, MasterCard, 2008, https://

www.mastercard.com/, dostęp: luty 2015.

Dowiedz się więcej o obrocie bezgotówkowym, http://frob.pl/baza-wiedzy/dowiedz-sie-wiecej-

o-obrocie-bezgotowkowym/, dostęp: grudzień 2014.

Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r., NBP październik 2014, http://www.nbp.

pl/systemplatniczy/karty/q_02_2014.pdf, dostęp: luty 2015.

Interchange. What it is. How it works. And why it is fundamental to the Visa payments system,

http://www.visa.ca/en/aboutcan/mediacentre/interchange/pdf/interchange_brochure.pdf,

dostęp: grudzień 2014.

Program redukcji opłat kartowych w Polsce, Warszawa 2012 r. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/

obrot_bezgotowkowy/redukcja_oplat.pdf, dostęp: grudzień 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.