BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

Anna Nowacka

Abstrakt


Summary
In the recent years one can observe the increasing cooperation with banks and
insurance companies in terms of sales of insurance services. This applies to
life insurance and civil insurance. Especially strong banking and insurance
linkages are evident in the case of life insurance because of gradually growing
sales of these services in the bancassurance channel. Banking practice shows
the most common insurance services are offered to customers in combination
with banking products, loans, credit cards, bank accounts. Recent changes in the
legal regulations are about good practices in the bancassurance forcing financial
institutions change insurance services offer.
Key words: banking linkages and insurance distribution channel, banks, insurance
companies, distribution channel.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

• Bucoń J., Bancassurance – szansa na zmianę?, „Kurier Finansowy” nr 2/2014.

• Burżacka M., Rynek bancassurance w Polsce, [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.),

„Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, Tom XV, Wydawnictwo

PWSZ w Płocku, Płock 2012.

• Nowacka A., Determinanty popytu na usługi ubezpieczeniowe w Polsce [w:] J.

Grzywacz, S. Kowalski (red.), „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”,

Tom XVI, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2012.

• Penczar M., Liszewska M., Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych

w Polsce na tle trendów europejskich (dostęp online: http://zif.wzr.pl/

pim/2013_2_5_18.pdf).

• Pisarewicz P., Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych

zmian regulacji na rynku polskim (dostęp online: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_11.

pdf).

• Słomianowski M., Produkty ochronne w bancassurance, Departament Detalicznych

Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance, ING BSK SA, Katowice 2012.

• Swacha-Lech M., Bancassurance – sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych,

Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008.

• Świderska E., Bancassurance — zagadnienia prawne, CMS CameronMcKenna,

Warszawa 2012.

• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2014,

poz. 1450).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.