DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

Sławomir Kowalski

Abstrakt


Summary
As a result of successive reforms of the CAP direct payments have become an
important instrument of this policy is responsible for: to support and stabilize
farm incomes, maintaining agricultural land in good agricultural and environmental
condition, to compensate for the costs related to compliance with Community
requirements (in terms of quality and production methods) related to
the implementation of non-production of public goods, the provision of equal
conditions of competition within the single market, agricultural-food, as well as
a useful instrument in the implementation of the new challenges related to the
protection of natural resources, climate change, water management, biodiversity
and renewable energy.
Key words: Common Agricultural Policy, farming and country areas, direct
subsidies, financial perspectives


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

• Bajek P. i in., WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

FAPA, Warszawa 2007.

• Hardt Ł., Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rolnictwa

i obszarów wiejskich, UKIE, Warszawa 2007.

• Krzyżanowski J. T., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wybrane Zagadnienia,

Wyd. SGGW, Warszawa 2009.

• Szumski S., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2007.

• Tomczak F., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa

polskiego, IERiGŻ PIB Program Wieloletni 2005-2009, Nr 125, Warszawa 2009.

• www.minrol.gov.pl, data dostępu 16.09.2014

• Zespół SAPER, Płatności bezpośrednie w UE jako instrument wsparcia sektora

rolnego – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, FAPA, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.