ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA PŁOCKA W OCENIE JEGO MIESZKAŃCÓW

Ludmiła Będzikowska

Abstrakt


Key words: tourism attractiveness, cultural value, development
Summary
Płock is located on the Vistula River and has valuable cultural resources that date
back to the Middle Ages. In the evaluation 46% of the residents regarded it as attractve
tourist city, but as many as 28% had opposite view. Almost the half regarded
hotel-catering net was assessed as good. However the road infrastructure
was graded poor. Płock is not exploiting ale the advantages of its location. Also
a well-thought-aut tourism development strategy and people involved in extending
the tourism offer.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura:

Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczna Nr 2/1993

Jagiełło M., Narty i życie społeczne, Gazeta Wyborcza z 28.12.2010 r.

Kozak W. M., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój; między starym

a nowym paradygmatem, Wyd. Scholar, Warszawa 2009

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na l.

–2013, Płock, maj 2009

Marciniak M., E., Promocja turystyczna Płocka, PWSZ Płock 2013 r.

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwie domowym w 2009 r., GUS

Zawada A., Udział turystyki i rekreacji we wzroście gospodarczym, Instytut Turystyki.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.