Zagraniczna aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w postaci inwestycji bezpośrednich

Agnieszka Buś-Bidas

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(2)

Streszczenie:
W ciągu ostatnich kilkunastu lat polskie przedsiębiorstwa wykazywały znaczne
zaangażowanie w realizacji projektów w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ). W 2014 roku stan należności z tytułu polskich inwestycji
za granicą wyniósł 22,3 mld EUR i był prawie 3-krotnie wyższy niż w 2004
roku. Na tle nowych państw członkowskich Polska według danych Konferencji
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) uznawana jest
za jednego z największych inwestorów bezpośrednich. Struktura geograficzna
polskich BIZ wskazuje na koncentrację w krajach europejskich. Relatywnie
niski jest udział polskich inwestycji bezpośrednich w krajach Wspólnoty
Niepodległych Państw (WPN), w tym szczególnie Ukrainy. Jednym z czynników
ograniczających ekspansję polskich przedsiębiorstw jest ryzyko inwestycyjne,
które w państwach Europy Wschodniej jest bez porównania
większe niż w Unii Europejskiej (UE) czy nawet w niektórych krajach Azji
Południowo-Wschodniej.
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), polski inwestor


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Balance of Payments Manual. 1993. Washington D.C.: International Monetary Fund.

• Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Third Edition. 1996. Paryż:

OECD.

• Biuletyn informacyjny 53/2012. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi

(dostęp: 22.07.2016).

• Biuletyn informacyjny 47/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi

(dostęp: 22.07.2016).

• Biuletyn informacyjny 37/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi

(dostęp: 22.07.2016).

• Biuletyn informacyjny 29/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. https://ukraine.trade.gov.pl/pl/biuletyn-wphi

(dostęp: 22.07.2016).

• Dunning John Harry. 2006. “Towards a New Paradigm of Development: Implications

for the Determinants of International Business”. Transnational Corporation,

vol. 15, no. 1. http://unctad.org/en/docs/iteiit20061a7_en.pdf (dostęp:

07.2016).

• Dunning John Harry. 2003. “The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading

China’s Competitiveness”. Journal of International Business and Economy,

vol. 4, no. 1.

• Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w latach 2008-2014.

Warszawa: GUS. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze

-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-podmiotow-posiadajacych-

jednostki-zagraniczne-w-latach-2008-2014,5,7.html (dostęp: 20.07.2016).

• Foreign Direct Investment, Joint Venture with Foreign Participation. 1997. Warsaw:

Price Waterhouse.

• Gorynia Marian, Nowak Jan, Wolniak Radosław. 2007. “Poland and its investment

development path”. Eastern European Economics, vol. 45, no. 2.

• Informator ekonomiczny Ukraina. luty 2015. Ambasada Rzeczypospolitej

Polskiej w Kijowie. http://www.kijow.msz.gov.pl/resource/28adcd61-20b8-

-8136-2999984cf6ae:JCR (dostęp: 20.07.2016).

• Informator ekonomiczny Ukraina. grudzień 2015. Ambasada Rzeczypospolitej

Polskiej w Kijowie. http://docplayer.pl/18869776-Informator-ekonomiczny-ukraina.

html (dostęp: 20.07.2016).

• Informator ekonomiczny Ukraina. październik 2011. Ambasada Rzeczypospolitej

Polskiej w Kijowie. http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/relacje_polsko_ukrainskie_

/informacje_ ekonomiczne_192/?printMode=true (dostęp: 20.07.2016).

• Karaszewski Włodzimierz (red. nauk.). 2013. Atrakcyjność inwestycyjna polskich

przedsiębiorstw za granicą. Czynniki i skutki. Warszawa: Wyd. PWE.

• Karaszewski Włodzimierz, Jaworek Małgorzata, Kuzel Marcin, Szałucka Małgorzata,

Szóstek Aneta, Kuczmarska Magdalena. Aktywność inwestycyjna polskich

przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki. Raport z badania. Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. www.

paiz.gov.pl/files/?id_plik=22126 (dostęp: 20.07.2016).

• Karpińska-Mizielińska Wanda, Smuga Tadeusz. 2007. Determinanty bezpośrednich

inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. www.gospodarka_

narodowa_2007_09_03.pdf. (dostęp: 1.08.2014).

• Kindleberger Charles Poor. 1969. American Bussiness Abroad. New Haven, CT:

Yale University Press.

• Klupś Karolina. 2013. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na

Ukrainie oraz ukraińskich inwestycji zagranicznych w latach 2004-2013. Wrocław:

Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu. wir.bg.ue.wroc.pl/docstore/

download.seam;jsessionid...?file Id... (dostęp: 20.07.2016).

• Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski,

Raport nr 5. 1998. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PAIZ.

• Pilarska Czesława. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii,

Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

• Przybylska Krystyna. 2001. Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich

w teorii ekonomicznej: empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Kraków:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

• Polska 2013 Raport o stanie gospodarki. 2013. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

https://www.mr.gov.pl/media/15361/Raport_o_stanie_gospodarki_2013_

pl.pdf. (dostęp: 20.07.2016).

• Polska 2015 Raport o stanie gospodarki. 2015. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

https://www.mr.gov.pl/media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_

pl.pdf. (dostęp: 20.07.2016).

• Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2014 roku. Ministerstwo Rozwoju,

Departament Strategii Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/18110/Polskie_

inwestycje_ bezposrednie_2014.pdf. (dostęp: 20.07.2016).

• Stawicka Magdalena. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności

polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych – próba oceny lat 2000-2012.

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Stawicka%20Magdalena%20Kinga/Stawicka%

Magdalena%20%20BEZPO%C5%9AREDNIE%20INWESTYCJE%20

ZAGRANICZNE%20PRZYK%C5%81ADEM%20AKTYWNO%C5%9ACI%

POLSKICH%20PRZEDSI%C4%98BIORC%C3%93W%20NA%20

RYNKACH%20ZAGRANICZ.pdf. (dostęp: 3.06.2014).

• Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych (Stan prawny na 20 lutego

r.). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady RP w Kijowie. https://

ukraine.trade.gov.pl (dostęp: 22.07.2016).

• Ukraina. Przewodnik po rynku 2012. grudzień 2011. Kijów: Wydział Promocji

Handlu i Inwestycji, Ambasady Rzeczypospolitej w Kijowie. http://docplayer.

pl/7953266-Wydzial-promocji-handlu-i-inwestycji-ambasady-rp-w-kijowe-ukraina-

przewodnik-po-rynku-2012. html (dostęp: 20.07.2016).

• Wawrzyniak Dorota. 2010. Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji

zagranicznych. http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_

_ 04_05.pdf. (dostęp:1.08.2014).

• Wysokińska Zofia. 2008. “Catching-up strategy: new member states of the European

Union in the european internal market for high-tech and environmental

products in the context of the renewed Lisbon Strategy”. Global Economy Journal,

vol. 8, no. 3.

• [www1] https://ukraine.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/127082,zagraniczne-i-ukrainskie-

inwestycje-bezposrednie-w-2014-r-.html (dostęp: 20.07.2016).

• [www2] http://www.kijow.msz.gov.pl/resource/efa85291-204e-407b-9c-

-7ef35503328d (dostęp: 30.07.2014), Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

w 2010 roku, s.4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.