RYZYKO ZWIĄZANE Z WIERZYTELNOŚCIAMI W TRANSAKCJI FAKTORINGU WIERZYTELNOŚCIOWEGO – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(10)

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań prowadzonych
przez autorkę dotyczących ryzyka związanego z wierzytelnościami
w transakcjach faktoringu wierzytelnościowego. Najważniejszym czynnikiem
wpływającym na ryzyko związane z wierzytelnościami w transakcji faktoringu
wierzytelnościowego okazały się powiązania personalne i kapitałowe pomiędzy
faktorantem i dłużnikami faktoringowymi, na drugim miejscu znalazła się
jakość dotychczasowej współpracy pomiędzy faktorantem i dłużnikami faktoringowymi,
na trzecim okres dotychczasowej współpracy między faktorantem
i dłużnikami faktoringowymi, na czwartym okres płatności wierzytelności, na
piątym kwota poszczególnych wierzytelności, na szóstym – liczba wierzytelności,
a na ostatnim miejscu waluta wierzytelności.
Słowa kluczowe: ryzyko, faktoring, ryzyko faktora, ryzyko wierzytelności


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bette Klaus. 2001. Factoring. Finanzdienstleistung für mittelständische Unternehmen,

Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst.

Binder-Degenschild Leo. 1997. Risicomanagement im Factoringgeschäft: Analyse,

Kontrolle und Steuerung des Risikos in der Factoringpraxis. W Handbuch des

nationalen und internationalen Factoring, red. K.F. Hagenmüller, Heinrich Johannes

Sommer, Ulrich Brink, 3. Auflage, Frankfurt am Main: Fritz Knapp Verlag,

-103.

Gilmore Grant. 1999. Security Interests in Personal Property, vol. 1, New Jersey:

The Lawbook Exchange.

Moore Carroll. 1959. „Factoring a Unique and Important Form of Financing and

Service”, The Business Lawyer 14(3): 703-727

Schwarz Werner. 1996. Factoring. Stuttgart: Deutscher Sparkassen-Verlag.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.