Innowacje w kartach walutowych i mobilnych płatnościach zbliżeniowych

Ewa Jagodzińska-Komar

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(12)

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie innowacji w elektronicznych instrumentach
płatniczych. Na początku zwrócono uwagę na korzyści karty wielowalutowej,
która jest unikalnym rozwiązaniem dla osób dużo podróżujących
i przeprowadzających transakcje płatnicze w różnych walutach.
Podkreślono ważną rolę mobilnych płatności zbliżeniowych w rozwoju bezgotówkowych
transakcji. Szczególnie zwrócono uwagę na płatności mobilne
w technologii HCE, które umożliwiają szybkie i bezpieczne przeprowadzanie
transakcji przy użyciu telefonu komórkowego. Opisano nowe rozwiązanie
płatności mobilnych, które pojawiło się na rynku polskim czyli system BLIK.
Unikalną cechą sytemu Polskiego Standardu Płatności jest możliwość generowania
czeków oraz dokonywania przelewów na numer telefonu komórkowego.
Dla każdej transakcji generowany jest jednorazowy kod i to wpływa na
zwiększenie bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.
Słowa kluczowe: karta wielowalutowa, NFC (komunikacja bliskiego zasięgu),
HCE („NFC w chmurze”), mobilne płatności zbliżeniowe, system BLIK.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

[www 1] http://alebank.pl/index.php?option=com_ content&view =article&

id=58183: horyzonty-bankowosci-2016-platnosci-mobilne&catid=357&Itemid=

,

(dostęp 12.09.16).

[www 2] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Platnosci-HCE-debiutuja-na-systemie

Windows-10-Mobile-7332887.html, (dostęp 01.09.16).

[www 3] https://bankomania.pkobp.pl/bankofinanse/bezpieczenstwo/bezpieczne

platnosci-mobilne-hce/, (dostęp 01.09.16).

[www 4] http://www.gartner.com/technology/home.jsp, (dostęp 01.09.16).

[www 5] http://konferencje.alebank.pl/konferencje/platnosci-mobilne-2016/,

(dostęp 12.09.16).

[www 6] http://www.mi-pay.com/, (dostęp 02.09.16).

[www 7] https://www.online.citibank.pl/citigold/polish/Konta/platnosci_karta_

za_ granica_cg.htm, (dostęp 31.08.16).

[www 8] https://www.pekao.com.pl/mis/karty_platnicze/karta_debetowa_wielo

walutowa_mastercard_business/?s,main,language=PL, (dostęp 31.08.16).

[www 9] https://www.peopay.pl/, (dostęp 01.09.16).

[www 10] https://www.peopay.pl/index.html#cotojest, (dostęp 01.09.16).

[www 11] https://www.peopay.pl/biznes.html#co-to-jest, (dostęp 01.09.16).

[www 12] http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-

debetowe-do-rachunkow-walutowych/karty-walutowe/?med=button#/

szczegoly-oferty/,

(dostęp 31.08.16).

[www 13] http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/karty/karty-debetowe-

do-rachunkow-walutowych/karty-walutowe/?med=button, (dostęp

08.2016).

[www 14] http://www.polskistandardplatnosci.pl/, (dostęp 02.09.16).

[www 15] http://www.polskistandardplatnosci.pl/o-nas/, (dostęp 11.09.2016).

[www 16] http://www.polskistandardplatnosci.pl/jak-działa-blik/, (dostęp

09.2016).

[www 17] http://www.polskistandardplatnosci.pl/pytania-o-blika/, (dostęp

09.16).

[www 18] http://prnews.pl/hydepark/startuje-kolejny-system-platnosci-mobilnych-

mi-pay-6553138.html, (dostęp 02.09.16).

[www 19] http://www.unionpayintl.com/en/index.shtml, (dostęp 02.09.16).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.