ANALIZA PROMOCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PZU S.A. – badania wtórne

Anna Nowacka, Paulina Wyśmirska

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(15)

Streszczenie
Usługi ubezpieczeniowe kojarzone są przez potencjalnych klientów z odpowiedzialnością,
zaufaniem oraz profesjonalną obsługą. Taki też charakter powinny
mieć instrumenty wykorzystywane do ich promocji. Forma przekazu
również musi być adekwatna do specyfiki świadczonych usług.
Polski rynek ubezpieczeniowy jest wciąż rynkiem rozwijającym się. Wzrasta
liczba działających zakładów ubezpieczeń, wprowadza się nowe usługi oraz
systemy komunikowania się z klientami. Jest to spowodowane wzrostem wymagań
klientów, którzy mają większą świadomość, co powoduje zmianę wzorców
ich zachowań i preferencji zakupowych.
Celem więc działań promocyjnych powinien być taki dobór narzędzi i form,
które wprowadzą odpowiednią ilość informacji do procesu decyzyjnego, dotyczącego
zakupu w celu skuteczniejszego przekonania nabywców.
Słowa kluczowe: usługi


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Summary

Insurance services are associated by potential customers with responsibility,

trust and professionalism. The instruments used in their promotion should be

of the same nature. The means of communication must also be adjusted to the

specificity of the offered services.

The Polish insurance market is constantly developing. The number of insurance

agencies is increasing, new forms of services and systems of communication

with customers are being introduced. It results from high expectations

of the customers who are more aware, which in turn leads to the change in

behavior patterns and in their shopping preferences.

The aim of promotion activities should involve selecting such instruments and

methods which can introduce sufficient amount of information into the process

of purchase decision making in order to effectively convince purchasers.

Key words: insurance services, insurance agency, promotion, instruments of

promotion


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.