OKRESY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW, A OPINIE NA TEMAT POSZUKIWANIA PRACY

Barbara A. Sypniewska, Andrzej Jagodziński

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(16)

Streszczenie:
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki autorskich badań własnych
dotyczących poszukiwania pracy. Badanie zostało przeprowadzone
w roku 2013 i stanowi część projektu badawczego dotyczącego bezrobocia
i sposobów poszukiwania pracy. Celem badania była identyfikacja zależności
pomiędzy okresem zatrudnienia a oceną czynników ułatwiających oraz
utrudniających znalezienie pracy, oceną cech pracy łatwiejszej i trudniejszej
do znalezienia, sposobów poszukiwania pracy, a także oceną częstotliwości
korzystania z protekcji przy poszukiwaniu pracy. W ramach obszernej problematyki
podjęto więc próbę odpowiedzi na postawione problemy badawcze:
• czy istnieje zależność pomiędzy okresem zatrudnienia a oceną czynników
ułatwiających i utrudniających znalezienie pracy?
• czy istnieje zależność pomiędzy okresem zatrudnienia a wskazaniem cech
pracy łatwiejszej i trudniejszej do znalezienia?
• czy istnieje zależność pomiędzy okresem zatrudnienia a sposobami poszukiwania
pracy, w tym także korzystania z protekcji i poparcia?
Słowa kluczowe: okres zatrudnienia, staż pracy, czynniki ułatwiające i utrudniających
znalezienie pracy, protekcja.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Krzętowska Agnieszka, Sypniewska Barbara, Jagodziński Andrzej. 2015. „Metody

poszukiwania pracy”. Humanizacja Pracy: 3.

Kwiatkowski Eugeniusz. 2013. Bezrobocie. W: Podstawy rynku pracy, red. Elżbieta

Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Słownik współczesnego języka polskiego. 1999. Warszawa: PWN.

Słownik współczesnego języka polskiego. 1999. Warszawa: Wyd. WILGA.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.