PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Tomasz Gigol

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(17)

Streszczenie:
Wprowadzanie w życie nowych koncepcji zarządzania publicznego, takich jak
new public management spowodowało adaptację z biznesu metod kierowania
administracją. Dotyczy to między innymi przywództwa. W najnowszej teorii
administracji publicznej, czyli new public service, akcentuje się z kolei etyczne
aspekty zarządzania. Stąd między innymi wynika zastosowanie w służbie
publicznej normatywnych teorii przywództwa, takich jak przywództwo transformacyjne,
mimo że centralnym jej punktem jest charyzma lidera. Wydaje
się, że bardziej dopasowana do zarządzania publicznego może być koncepcja
autentycznego przywództwa. Komponenty zachowania autentycznego
lidera – transparentność relacyjna, zinternalizowana perspektywa moralna,
zrównoważone procedowanie oraz samoświadomość, w większości oddają jej
normatywny charakter. Niniejszy artykuł stanowi próbę zastosowania teorii
autentycznego przywództwa w administracji publicznej.
Słowa kluczowe: zarządzanie w administracji, autentyczne przywództwo,
przywództwo transformacyjne


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Avolio Bruce, Bass Bernard. 1995. „Individual consideration viewed at multiple

levels of analysis: A multi-level framework for examining the diffusion of transformational

leadership”, Leadership Quarterly 6(2): 199-218.

• Avolio Bruce, Gardner William, Walumbwa Fred, Luthans Fred, May Douglas.

„Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact

follower attitudes and behaviors”, Leadership Quarterly 15(6): 801-823.

• Bartkowiak Grażyna. 2009. „Autentyczne przywództwo a dobrostan pracowników

na przykładzie przedsiębiorstw polskich”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu 2/3:

-1115.

• Bass Bernard. 1985. Leadership and performance beyond expectations, New

York: Free Press.

• Bass Bernard. 2008, The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial

applications, New York: Free Press

• Bass Bernard. 1995. „Theory of transformational leadership redux”, Leadership

Quarterly 6(4): 463-478.

• Bass Bernard. 1998. Transformational leadership: Industrial, military and educational

impact, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

• Bass Bernard, Waldman David, Avolio Bruce, Bebb Michael. 1987. „Transformational

leadership and the falling dominoes effect”, Group & Organization Studies

(1): 73-88.

• Brown Michael, Treviño Linda, Harrison David. 2005. „Ethical leadership: A social

learning perspective for construct development and testing”, Organizational

Behavior and Human Decision Processes 97: 117–134.

• Burns James MacGregor. 1978. Leadership, New York : Harper and Collins.

• Caillier James. 2016, „Do transformational leaders affect turnover intentions and

extra-role behaviors through mission valence?”, The American Review of Public

Administration 46(2): 226-242.

• Cianci Anna, Hannah Sean, Roberts Ross, Tsakumis George. 2014. „The effects of

authentic leadership on followers’ ethical decision-making in the face of temptation:

An experimental study”, Leadership Quarterly 25(3): 581-594.

• French John, Raven Bertran. 1959. The Bases of social power, W Studies in social

power, red. D. Cartwright, 151-157, Ann Arbor: Institute for Social Research.

• Gardner John. 1990. On leadership, New York: Free Press.

• Gardner William, Cogliser Claudia, Davis Kelly, Dickens Matthew. 2011. „Authentic

leadership: A review of the literature and research agenda”, Leadership

Quarterly 22(6): 1120-1145.

• Giallonardo Lisa, Wong Carol, Iwasiw Caroll. 2010. „Authentic leadership of preceptors:

predictor of new graduate nurses’ work engagement and job satisfaction”,

Journal of Nursing Management 18(8): 993-1003.

• Gigol Tomasz. 2015. Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Warszawa: Difin.

• Gigol Tomasz, Sypniewska Barbara, Interpersonal Conflicts at Workplace and

Authentic Leadership, niepublikowany artykuł przekazany do recenzji.

• Gill Carol, Caza Arran. 2015. „An Investigation of Authentic Leadership’s Individual

and Group Influences on Follower Responses”, Journal of Management,

w druku.

• Goleman Daniel. 1997, Intelligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina.

• Hannah Sean, Avolio Bruce, Walumbwa Fred. 2011. „Relationships between authentic

leadership, moral courage, and ethical and pro-social behaviors”, Business

Ethics Quarterly 21(04): 555-578.

• Kotter John. 1990. A force for change. How leadership differs from management,

New York: Free Press.

• Kouzes James, Posner Barry. 2007. Leadership Challenge, San Francisco:

Jossey-Bass.

• Laschinger Heather Spence, Fida Roberta. 2014. „New nurses burnout and workplace

wellbeing: The influence of authentic leadership and psychological capital”,

Burnout Research 1(1): 19-28.

• Laschinger Heather Spence, Smith Lesley. 2013. „The influence of authentic leadership

and empowerment on newgraduate nurses’ perceptions of interprofessional

collaboration”, Journal of Nursing Administration 43: 24-29.

• Laschinger Heather Spence, Wong Carol, Grau Ashley. 2013. „Authentic leadership,

empowerment and burnout: A comparison in new graduates and experienced

nurses”, Journal of Nursing Management 21(3): 541-552.

• Leroy Hannes, Anseel Frederik, Gardner William, Sels Luc. 2015. „Authentic leadership,

authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance:

A cross-level study”, Journal of Management 41(6): 1677-1697.

• Luthans Fred, Avolio Bruce. 2003. Authentic leadership development. W Positive

organizational scholarship: Foundations of a new discipline, red. Kim S. Cameron,

Jane E. Dutton, Robert E. Quinn, San Francisco: Barrett-Koehler, 241–261.

• Łuczak Jacek, Wolniak Radosław. 2013. „Ocena skuteczności zastosowania metody

CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej”, Zeszyty Naukowe

Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 67: 7-18.

• Mayer John , Caruso David, Salovey Peter. 1999. „Emotional intelligence meets

traditional standards for an intelligence”, Intelligence 27: 267–298.

• Nielsen Morten 2013. “Bullying in work groups: The impact of leadership”, Scandinavian

Journal of Psychology 54(2): 127-136.

• Paarlberg Laurie, Lavigna Bob. 2010. „Transformational leadership and public

service motivation: Driving individual and organizational performance”, Public

Administration Review 70(5): 710-718.

• Pandey Sanjay, Davis Randall, Pandey Sheela, Peng Shuyang. 2016. „Transformational

leadership and the use of normative public values: Can employees be

inspired to serve larger public purposes?”, Public Administration Vol. 94, No. 1:

–222.

• Penger Sandra, Černe Matej. 2014 „Authentic leadership, employees’ job satisfaction,

and work engagement: a hierarchical linear modelling approach”, Economic

Research-Ekonomska Istraživanja 27(1): 508-526.

• Rainey Hal. 1999. „Galloping elephants: Developing elements of a theory of effective

government organizations”, Journal of Public Administration Research

and Theory 9(1): 1-32.

• Robbins Steven, DeCenzo David. 2002. Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE.

• Schein Edgar.1992. Organizational Culture and Leadership. San Francisco:

Jossey-Bass.

• Schermerhorn John. 2008. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWE.

• Sierpińska Lidia. 2013. „Walidacja polskiej wersji kwestionariusza autentycznego

przywództwa na potrzeby oceny autentycznego przywództwa kierowniczej kadry

pielęgniarskiej krajowych oddziałów szpitalnych”, Polski Merkuriusz Lekarski

(207): 159-162.

• Szczupaczyński Jerzy. 2014. „Nowe wzory przywództwa w administracji publicznej”,

e-Politikon 10: 7-34.

• Tichy Noel, Devanna Mary. 1986. „The transformational leader”, Training & Development

Journal, Vol. 40, Issue 7: 27-32.

• Trottier Tracey, MontgomeryVan Wart, Wang XiaoHu. 2008. „Examining the nature

and significance of leadership in government organizations”, Public Administration

Review 68(2): 319-333.

• Van Wart Montgomery. 2003. “Public Sector, leadership theory: An assessment”,

Public Administration Review 63(2): 214-228.

• Van Wart Montgomery. 2013. „Administrative leadership theory: A reassessment

after 10 years”, Public Administration 9(3): 521-543.

• Walumbwa Fred, Avolio Bruce, Gardner William., Wernsing Tara S., Peterson

Suzanne J. 2008, „Authentic leadership: Development and validation of a theory

-based measure”. Journal of Management 34(1): 89-126.

• Wang Hui, Sui Yang, Luthans Fred, Wang Danni, Wu Yanghong. 2014. „Impact

of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological

capital and relational processes”. Journal of Organizational Behavior 35: 5-21.

• Warszewska-Makuch Magdalena, Bedyńska Sylwia, Żołnierczyk-Zreda Dorota.

„Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying

and its mental health consequences”. International Journal of Occupational Safety

and Ergonomics 21(2): 128-140.

• Weber Max. 1975. Trzy czyste typy prawomocnego panowania. W Elementy teorii

socjologicznych, red. Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy

Szacki, 539-545. Warszawa: PWN.

• Wright Bradley, Moynihan Donald, Pandey Sanjay . 2012. Pulling the levers:

Transformational leadership, public service motivation, and mission valence. Public

Administration Review 72(2), 206–215.

• Wytrążek Wojciech. 2010. Zagadnienia motywacji i przywództwa w administracji

publicznej. W Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania

administracyjnego, red. Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan

M. Izdebski, Tadeusz Stanisławski, 573-575. Lublin: Wydawnictwo KUL Lublin.

• Zaleznik Abraham. 2005. Menedżerowie i liderzy – czym różnią się od siebie?

W Przywództwo, 71-93. Gliwice: Helion.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.