RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPINIACH SPOŁECZNYCH

Mirosław Sołtysiak

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(19)

Problematyka występowania ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
jest stosunkowo nowym zagadnieniem badawczym. W Polsce stała się przedmiotem
badań na początku XXI wieku, kiedy to przepisy prawne nałożyły na
jednostki samorządowe obowiązek realizacji prac związanych z planowaniem
i zarządzaniem ryzykiem w tych jednostkach. W pierwszej części artykułu
zaprezentowano definicje i ryzyka występującego w j.s.t. W dalszej części
przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących
postrzegania ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego przez lokalną
społeczność.
Słowa kluczowe: ryzyko, samorząd terytorialny, lokalna społeczność


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Bernstein Peter L. 1995. “Risk as a History of Ideas”. Financial Analysts Journal,

January-February 1995.

• Jennison Bentley. 2004, Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem

w administracji publicznej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Finansów.

• KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie

szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania

i zarządzania ryzykiem. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 2012 poz. 56.

• Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej. 2003. Warszawa:

Ministerstwo Finansów. www.mf.gov.pl

• Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

Załącznik do komunikatu nr 8 Ministra Finansów z dnia

kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r., nr 5, poz. 24).

• Sołtysiak Mirosław. 2014, „Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu

terytorialnego”. Modern Management Review - Quarterly Volume XIX Research

Journal 21 (4/2014).

• Sołtysiak Mirosław, Suraj Magdalena. 2014. Perception of risk in local government

units by local community. W Managing and Modelling of Financial Risks.

Ostrava: Technical University of Ostrava.

• Sołtysiak Mirosław. 2014. Raport z badań nt. „Ryzyko w działalności jednostek

samorządowych w opiniach lokalnych społeczności”. Rzeszów – maszynopis.

• Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych. 1939.

Warszawa: Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego S.A.

• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Dz. U. 2003 r., Nr 60,

poz. 535

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. Nr 157,

poz. 1240, z późn. zm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.