Dochody w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Zofia Wyszkowska, Sylwia Serwatka-Bober

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2017.25(7)

Celem pracy była analiza dochodów w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego jako czynnika poziomu życia ludności i określenia rodzaju dochodu, który w analizowanych powiatach ma największy wpływ na poziom życia ludności. Źródło danych stanowiły informacje pochodzące w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Okres badania to lata od 2013 roku do 2015 roku. W pracy korzystano z modelu matematycznego zbudowanego w oparciu o perceptron wielowarstwowy MLP, który jest jednym z rodzajów sztucznych sieci neuronowych. Badania wykazały, że największy wpływ na poziom życia ludności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego ma wielkość udzielonych świadczeń ze środowiskowej pomocy społecznej. Oznacza to, że wraz ze wzrostem poziomu życia ludności, maleje skala świadczeń i zmniejsza się poziom ubóstwa.

Słowa kluczowe: poziom życia, sztuczne sieci neuronowe, powiaty


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Gorzelak Grzegorz. 1999. Dynamics and factors of local success in Poland Warszawa: CASE.

Harańczyk Anna. 1998. Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki Warszawa: PWN.

Hassan Mahmoud, Ur Rehman, Alam Fasihul., Ali Ziad, Alam Shahzad. OctDec2016. Effect of rising habit on human health using ECG signals, JPMI: Journal of Postgraduate Medical Institute Vol. 30, Issue 4.

Piasny Janusz. 1993. Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2.

Zieliński Jerzy (red.). 1999. Inteligentne systemy zarządzania. Teoria i praktyka Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Khademi Maryam; Moadel Masoud.; Khosravi Ahmad. 2016. Power Prediction and Technoeconomic Analysis of a Solar PV Power Plant by MLP-ABC and COMFAR III, considering Cloudy Weather Conditions, International Journal of Chemical Engineering (1687806X).

Lula Paweł, Paliwoda - Pękosz Grażyna, Tadeusiewicz Ryszard. 2007. Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Kraków: Akademicka Ekonomiczna

Dąbrowa Maria. 2011. Study in standard of living—methodology of structure of selected indicators, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, Issue 1.

Rojek Izabela., Kowal Michał., Staniek Roman. 2016. Sieci neuronowe MLP do kompensacji odkształceń termicznych śrub tocznych obrabiarek CNC, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedza Nr 79.

Słaby Teresa. 1990. Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne no. 6.

Sobala-Gwosdz Agnieszka. 2004. Zmiany poziomu życia i poziomu rozwoju gospodarczego w miastach województwa podkarpackiego po 1990 roku. W Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J. Słodczyk. D. Rajchel. Opole: Uniwersytet Opolski.

Zeliaś Aleksander. (red.). 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.