Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych – badania własne

Mariola Szewczyk-Jarocka

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2017.25(13)

Obecnie możemy o każdej porze dnia i z dowolnego miejsca korzystać ze zdobyczy technologii, zwłaszcza informatycznych. Bez czasochłonnej wizyty w banku możemy się ubezpieczyć, założyć lokatę lub dokonać comiesięcznych opłat za rachunki.

Produkty i usługi bankowe dostarczane są przy wykorzystaniu najróżniejszych kanałów przepływu informacji z zastosowaniem urządzeń elektronicznych. Nowoczesne usługi świadczone w bankach spółdzielczych obejmują:

- bankowość internetową,

- bankowość mobilną,

- bankowość terminalowa,

- bankowość telefoniczną,

- karty płatnicze i bankomaty,

 - usługi biometryczne stosowane w bankomatach,

 - przekazy Western Union.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy występuje czy raczej nie występuje zależności pomiędzy bankowością mobilną oraz bankowością terminalową jako usługą bankowości elektronicznej zagrożenie bezpieczeństwa w opinii klientów banków spółdzielczych. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie czy faktycznie w ocenie klientów występuje zagrożenie bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości mobilnej i bankowości terminalowej, czy raczej w ocenie większości ankietowanych nie ma takiej tendencji tzn. transakcje nie są zagrożone w większości przypadków, ponieważ banki oferują nowoczesne, bezpieczne rozwiązania informatyczne.

Słowa kluczowe: bankowość mobilna, bankowość terminalowa, usługi bankowości elektronicznej, banki spółdzielcze, badania własne, opinii klientów


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Gospodarowicz Andrzej. 2005. Bankowość elektroniczna. Warszawa: Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne.

Grzywacz Jacek. 2016. Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie. Warszawa:

Oficyna Wydawnicza SGH.

Górnisiewicz Mateusz, Obczyński Radosław, Pstruś Mariusz. 2014. Bezpieczeństwo

finansowe w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane

z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Bankowego. Warszawa: CEDUR.

Koźliński Tomasz. 2013. Zwyczaje płatnicze Polaków. Raport NBP. Warszawa,

dostęp online: http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_

platnicze_Polakow.pdf

[www 1] Raport ZBP, Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III

kwartał 2015 r, dostęp online: http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/

grudzien_2015/konf/Netbank_Q3_finalna.pdf, dostęp: 06.11.2016.

[www 2] http://www.czasnafinanse.pl/produkty-finansowe/konta/artykuly/bankowosc-

mobilna, dostęp: 2.02.2017

[www 3] http://www.wiecjestem.us.edu.pl/bankowosc-elektroniczna-bankowosc-

mobilna, dostęp: 27.02.2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.