Atrakcyjność rynku new connect giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako miejsca pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce

Mariusz Lipski

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2017.25(16)

Uruchomienie alternatywnego systemu obrotu akcjami NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2007r. miało na celu stworzenie miejsca, w którym przedsiębiorstwa znajdujące się na stosunkowo wczesnym etapie swojego rozwoju mogłyby pozyskiwać potrzebny im kapitał. Po blisko 10 latach funkcjonowania tego rynku możliwe jest wskazanie jego silnych oraz słabych stron. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi, w jakim stopniu NewConnect stał się atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce oraz w jakim stopniu jego założycielom udało się osiągnąć zamierzony cel. Artykuł jest również próbą wskazania możliwości dalszego rozwoju rynku.

Słowa kluczoweNewConnect, giełda, kapitał, przedsiębiorstwo, emitent.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Dobosiewicz Zbigniew. 2013. Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe. Warszawa: PWE.

Juszczak Paweł, Słaba jakość spółek problemem rynku NewConnect, http://www.parkiet.com.pl, 10.12.2012.

Raport o rynku NewConnect 2015 rok. Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce, 2015. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz. 1538.

[www 1] http://www.gpw.pl (dostęp: 22.03.2016)

[www 2] http://www.newconnect.pl (dostęp: 24.03.20167).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.