ANALIZA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI W POLSKIM SEKTORZE ICT W LATACH 2008-2015

Paweł Kaczmarczyk, Mariola Szewczyk-Jarocka

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2017.26(16)

Celem opracowania jest analiza wskaźnika poziomu kosztów polskiego sektora ICT w latach 2008-2015. W części teoretycznej przedstawiono znaczenie sektora ICT dla wzrostu konkurencyjności gospodarki i problematykę związaną z analizą i klasyfikacją kosztów przedsiębiorstw. W części empirycznej przedstawiono analizę wskaźnika poziomu kosztów sektora ICT z lat 2008-2015. W oparciu o dane z roczników GUS dokonano porównań wartości wskaźnika poziomu kosztów uwzględniając: sektor ICT, produkcję ICT, usługi ICT, a także sektor produkcji i usług ogółem z analogicznym rozdzieleniem danych (produkcja i usługi ogółem, produkcja, usługi). Wyniki analizy wskazują na wzrostową tendencję analizowanego wskaźnika dla polskiego sektora ICT, która spowodowana jest coraz wyższymi wartościami wskaźnika w obszarze usług ICT.

Słowa kluczowe: sektor ICT, produkcja ICT, usługi ICT, konkurencyjność gospodarki, wskaźnik poziomu kosztów. 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Grudzewski Wiesław, Hejduk Irena. 2008. Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Warszawa: Difin.

GUS. 2016. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Warszawa.

GUS. 2012. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. Warszawa.

Haber Lesław Henryk (red.). 2011. Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia. Kraków: NOMOS.

Kaczmarczyk Paweł. 2016a. Analiza wybranych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim na tle Polski. W Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990–2015, red. Andrzej Kansy, s. 45-64. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

Kaczmarczyk Paweł. 2016b. „Ekonometryczna analiza rozwoju działalności badawczo-rozwojowej polskiego sektora ICT w latach 2007-2014”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne tom XXIII.

Nowak Edward. 2005. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wrocław: „EKSPERT” Wydawnictwo i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów.

Celina Olszak, Ewa Ziemba. 2007. Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ostasiewicz Stanisława, Rusnak Zofia, Siedlecka Urszula. 2003. Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Piątek Stanisław. 2011. Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotrkowski Kazimierz, Świątkowski Marek (red.). 2009. Zarządzanie w gospodarce postindustrialnej. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Przybyszewski Roman. 2007. Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.

Sawicki Kazimierz. 2009. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej. W Rachunkowość zarządcza, red. Teresa Kiziukiewicz, s. 95-125. Wrocław: „EKSPERT” Wydawnictwo i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów.

Zielińska-Głębocka Anna. 2012. Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Wolters Kluwer business.

[www 1] http://www.staworzynski.com/artykuly/wskaznik-poziomu-kosztow


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.