DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ – KOMUNIKACJA ORAZ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ POBORU PODATKÓW NA PRZYKŁADZIEURZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU

Monika Jarzębska

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2017.26(17)

Edukowanie społeczeństwa oraz wspomaganie procesu identyfikowania podatników z grupy ryzyka lub niewywiązujących się z obowiązku podatkowego to czynniki warunkujące osiągnięcie podstawowego celu administracji skarbowej, czyli stanu, w którym podatnicy dobrowolnie wypełniają swoje powinności. Jednakże na żadnym etapie nie można się zatrzymać nawet na chwilę. Rozwój świadomości społeczeństwa polskiego wymusza rozwój wszystkich gałęzi, nie tylko w sektorze prywatnym, lecz także publicznym. W celu sprostania oczekiwaniom naszego społeczeństwa administracja, w tym również podatkowa, musi nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań i nowych narzędzi.

Słowa kluczowejakość usług publicznych, reforma administracji podatkowej, Urząd Skarbowy w Sierpcu


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Karls Andrzej, Kieplin Mariusz, Kotwasińska Agata, Kowalczyk Ewa, Krzywicki

Jarosław, Osmańska Grażyna, Wichrowska Iwona, Zabłotny Marcin. 2009. Rys historyczny polskiej administracji skarbowej, w: 90-lecie służb skarbowych na północnym Mazowszu, Zespół urzędów skarbowych: Płock, Sierpc, Gostynin, Żuromin, Póńsk, Ciechanów.

Jarzębska Monika. 2011. Nowoczesny system realcji urzędu administracji państwowej z klientami. Zmiana ról urzędnik – podatnik na przykładzie Urzędu Skarbowego w Sierpcu, w: Zorska Anna, red., Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa: SGH.

Bugdol Marek. 2011. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. poz. 1948;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.