AUDYT MARKETINGOWY – EWOLUCJA POJĘCIA I KIERUNKI ROZWOJU

Marek Dobrzycki

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2017.26(24)

Audyt marketingowy stanowi jedno z najważniejszych narzędzi strategicznej kontroli marketingowej. Umożliwia on dokonanie kompleksowej, wieloaspektowej analizy i oceny działalności marketingowej przedsiębiorstw. Poza diagnozą problemów i odstępstw w zakresie realizacji zakładanych celów, realizacja audytu marketingowego umożliwia identyfikację możliwych do wdrożenia działań naprawczych. Jego początki sięgają końca lat 50. XX w. i od tego czasu pojęcie i przedmiot tego zagadnienia ulegają ciągłym zmianom.

Polskie piśmiennictwo dotyczące audytu marketingowego jest stosunkowo ubogie, co przekłada się na niewielkie upowszechnienie tego narzędzia w praktyce gospodarczej polskich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: audyt marketingowy, strategiczna kontrola marketingowa, zadania kontroli marketingowej


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Ambler Tim, Kokkinaki Flora, Puntoni Stefano. 2004. “Assessing Marketing Performance.

Reasons for Metrics Selection”. Journal of Marketing Management 20

(3-4): 475–498.

Appiah Adu Kwaku, Fyall Alan, Singh Satyendra. 2001. “Marketing effectiveness

and business performance in the financial services industry” Journal of Services

Marketing 15(1): 18–34.

Bednarek Piotr. 2009. „Historyczne uwarunkowania rozwoju audytu wewnętrznego”.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 53.

Briggs Rex, Krishnan R., Borin Norm. 2005. “Integrated multichannel communication

strategies. Evaluating the return on marketing objectives––the case of the

Ford F-150 launch”. Journal of Interactive Marketing 19(3): 81–90.

Brownlie D. T. .1993. “The Marketing Audit. A Metrology and Explanation”.

Marketing Intelligence & Plan 11 (1): 4–12.

Buil Isabel, Martínez Eva, Chernatony Leslie de. 2013. “The influence of brand

equity on consumer responses”. Journal of Consumer Marketing 30 (1): 62–74.

Buzzell Robert D. 1981. “Are There “Natural” Market Structures?”. Journal of

Marketing 45 (1): 42.

Camra Fierro Jesus, Trez Guilherme, Bins Luce Fernando. 2012. “Organizational

structure and specialized marketing capabilities in SMEs”. Marketing Intelligence

& Plan 30 (2): 143–164.

Chari Simos, Katsikeas Constantine S., Balabanis George, Robson Matthew J.

“Emergent Marketing Strategies and Performance. The Effects of Market

Uncertainty and Strategic Feedback Systems”. Brit J Manage 25 (2):145–165.

Clark Bruce, Abela Andrew, Ambler Tim. 2006. “An Information Processing

Model of Marketing Performance Measurement”. The Journal of Marketing Theory

and Practice 14 (3): 191–208.

Crisp Richard. 1959. “Auditing the Functional Elements of a Marketing Operations”.

Analyzing and Improving Marketing Performance, American Management

Association, Report no. 32, New York.

Dryl Wioleta. 2010. Audyt marketingowy. Warszawa: CeDeWu.

Farley John U., Barwise, Patrick. 2005. “How European Marketing Management

Measures up to Take on the Future”. Organizational Dynamics 34 (3): 273–284.

Garry Tony, McDonald Malcolm. 2010. “A brief review of marketing accountability,

and a research agenda”. Journal of Bus & Indus Marketing 25 (5): 383–394.

Germann Frank, Lilien Gary L., Rangaswamy Arvind. 2013. “Performance implications

of deploying marketing analytics”. International Journal of Research in

Marketing 30 (2):114–128.

Hadrian Piotr. 2013. „Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii

marketingowej przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki

Europejskie, Finanse i Marketing (nr 9 (58)): 196–208.

Hines Anthony A., Pimenta da Gama António. 2011. “An expanded model of marketing

performance”. Marketing Intelligence & Plan 29 (7): 643–661.

Hood Neil. 1969. “A conceptual framework for the measurement of marketing

efficiency”. European Journal of Marketing 3 (1): 13–17.

Hooley Graham J., Greenley Gordon E., Cadogan, John W., Fahy, John. 2005.

“The performance impact of marketing resources”. Journal of Business Research

(1): 18–27.

Kaynak Erdener, Kara Ali. 2003.”Measurement of Marketing Orientation of

a Financial Service Industry in a Transition Economy by Use of the Markor

Scale”. Journal of East-West Business 8 (2): 39–62.

Kotler Philip. 1977. “From sales obsession to marketing effectiveness”. Harvard

Business Review (55): 25–43.

Kotler Philip. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa:

Gebethner.

Kowal Witold. 2010. Kontrola skuteczności marketingowej. Problem zmienności

interpretacji i pomiaru. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego;

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kowal Witold. 2011. „ Audyt marketingowy jako narzędzie kontroli marketingowej

w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstwach”. Nauki o zarządzaniu

nr 9/2011.

Lehmann Donald R. 2004. “Metrics for Making Marketing Matter”. Journal of

Marketing 68 (4): 73–75.

Mokwa Michael P. 1986. “The Strategic Marketing Audit: An Adoption/Utilization

Perspective”. Journal of Business Strategy, Vol. 6 Iss: 4: 88 – 95.

Morgan, Neil A. 2012. “Marketing and business performance”. Journal of the

Academic Marketing Science 40 (1): 102–119.

Mruk Henryk, Kwiatek Piotr. 2001. „Audyt - narzędzie kontroli marketingowej”.

Marketing w Praktyce (nr 1): 41–45.

Mruk Henryk. 1999. Podstawy marketingu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

O’Sullivan Don, Abela Andrew V. 2007. “Marketing Performance Measurement

Ability and Firm Performance”. Journal of Marketing 71 (2): 79–93.

Piszczyk, Artur. 2004. Audyt wewnętrzny. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych

w Polsce.

Sidhu Baljit, Roberts John. 2008. “The marketing accounting interface – lessons

and limitations”. Journal of Marketing Management 24 (7-8): 669–686.

Vorhies Douglas W., Morgan Neil A. 2005. “Benchmarking Marketing Capabilities

for Sustainable Competitive Advantage”. Journal of Marketing 69 (1):

–94.

Winiarska Kazimiera. 2015. „Rozwój audytu wewnętrznego na świecie”. Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.

(76/2): 143–153.

Woodburn Diana. 2004. “Engaging marketing in performance measurement”.

Measuring Business Excellence 8 (4): 63–72.

[www 1] http://businessinsider.com.pl/media/reklama/rynek-reklamy-w-2016-roku-

w-polsce-i-na-swiecie/34zcq3b (dostęp: 11.03.2017)

[www 2] http://www.wbiconpro.com/523-Imran.pdfM. Imran, S. A. Mondal,

The Effect of Marketing Audit to Enhance Company Performance and Marketing

Accountability, (dostęp: 25.02.2017)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.