WIEDZA JAKO FUNDAMENT SKUTECZNEGO KONKUROWANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Jerzy Sikorski

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(3)

Streszczenie

Celem opracowania jest próba unaocz­nienia, iż wiedza jest fundamentem sku­tecznego konkurowania w gospodarce rynkowej. Przedstawiona została geneza i ewolucja koncepcji zarządzania wiedzą. Następnie podjęty został problem pojęcia i rodzaju zarządzania wiedzą. Kolejnym zagadnieniem podjętym w opracowaniu jest prezentacja strategii i modeli zarzą­dzania oraz pomiaru wiedzy. Ostatnim problemem przedstawionym w opraco­waniu jest omówienie metod wspomaga­nia zarządzania wiedzą.

Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, pomiar wiedzy, metody


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Armstrong Michael. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.

Bieda Justyna. 2006. Rozwój kariery i sukcesja. Katowice: Wyd. Akademii Eko¬nomicznej w Katowicach.

Evans Ch. 2005. Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE

Gierszewska Grażyna. 2011. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Heiduk Irena K., Grudzewski Wiesław M., 2009. Edukacja w cyberprzestrzeni. Paradygmaty współczesnego kształcenia na odległość. Stalowa Wola: Wyd. Ka¬tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kaczmarek Bogusław, Walczak Waldemar. 2009. Zarządzanie wiedzą we współ¬czesnych przedsiębiorstwach. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Kowalczyk Adam. 2007. Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warszawa: Difin. s. 15 18.

Mikuła Bogusz. 2006. Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Poskrobko Bazyli. 2011. Gospodarka oparta na wiedzy. Białystok: Wyższa Szko¬ła Ekonomiczna.

Powichrowska Bogumiła. 2011. Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Jedynak Piotr (red.). 2006. Wiedza współczesnych organizacji: wybrane problemy z zarządzania, s. 128. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stankiewicz Marek J. (red.). 2006. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, s. 14. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Jemielniak Dariusz, Koźmiński Andrzej K. (red.). 2012. Zarządzanie wiedzą, s. 26. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.

Godziszewski Bohdan, Kołosowska Bożena, Szołno-Koguc Jolanta (red.). 2009. Zarządzanie XXI w: koncepcje, trendy, problemy, s. 313-314. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.

[www 1] www.e-mentor.edu.pl, Mierzejewska B., Społeczności praktyków. Efektywne tworzenie wiedzy w organizacji, (data dostępu: 11.04.2012).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.