СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Віталій Рибчак, Віталій Стойка, Сергій Стойка

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(11)

Анотація

Сучасні умови розвитку потребують дослідження нових форм організації господарства та управління процеса­ми, що відбуваються у галузях вироб­ництва. У статті досліджено особли­вості трансформаційних процесів на місцевому рівні. Висвітлені основні на­прями реформування місцевих органів влади та специфіка об’єднання терито­ріальних громад в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові докумен­ти, що регламентують повноваження територіальних громад. Визначено проблеми, які існують на даний час у громадах та запропоновано шляхи їх вирішення. Зазначено, що громади от­римують можливість приймати рішен­ня стосовно ремонтів та будівництва дитячих садочків, навчальних закла­дів і лікарень, визначати їх необхідну кількість для населеного пункту тощо.

Ключові слова: територіальна грома­да, трансформаційні процеси, місцеве самоврядування, управління, фінансу­вання.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Zadorozhna Svitlana. 2017. “Aktualni pytannia kadrovoho zabezpechennia obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini”. Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok. № 1. 34–46.

Zlobyna Olena. 2016. “Ekonomichnyi rozvytok terytorialnykh hromad yak zaporuka efektyvnoi derzhavy”. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky. vol. 18(1). 63-65.

Koval Hanna. 2017. “Terytorialna hromada: osnovni oznaky, rivni ta osoblyvosti”. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia. № 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_22.

Kozachyshyna Tamara. 2017. “Osoblyvosti formuvannia biudzhetiv obiednanykh terytorialnykh hromad”. Molodyi vchenyi. № 2. 262-267.

Melnyk Viacheslav. 2016. “Kharakterystyka neobkhidnosti udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia v Ukraini, yak nevidiemna skladova rynkovoi ekonomiky”. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva. Vol. 3 (2). 67-73.

Sorhovytska Yana. 2016. “Zastosuvannia mizhnarodnoho dosvidu finansovoho zmitsnennia terytorialnykh hromad v Ukraini”. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 12(1). 78-81.

Stoika Vitalii. 2015. “Derzhavno-pryvatne partnerstvo – rushiina syla innovatsiinoho rozvytku krainy”. Ahrosvit. № 6. 36-40.

Stoika Serhii, Kurmaiev Petro, Stoika Vitalii. 2016. “Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy aktyvizatsii enerhooshchadnykh tekhnolohii u zakladakh osvity”. Ekonomika.Finansy.Pravo. №12/4. 45-48.

[www 1] Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01 kvitnia 2014 roku № 333-r. “Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini”. http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (data zvernennia 22.05.2018 r.).

[www 2] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. “Rehionalna statystyka”. http:// www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia 27.05.2018 r.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.