ŚWIADOMOŚĆ KLIENTÓW BIURA RACHUNKOWEGO NA TEMAT SZAREJ STREFY

Mariola Szewczyk-Jarocka, Agata Andrzejewska

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(15)

Streszczenie

Przedsiębiorstwa bardzo często korzy­stają z usług, oferowanych przez biura rachunkowe. Jednak nie każdy przed­siębiorca przed wyborem biura rachun­kowego sprawdza, czy ma ono opłaconą polisę OC oraz czy osoby, prowadzące biuro rachunkowe, posiadają stosowne uprawnienia. W przypadku braku polisy, klient biura odpowiada całym swoim ma­jątkiem za popełnione błędy przez biuro rachunkowe. Celem badań było spraw­dzenie świadomości klientów biura ra­chunkowego na temat szarej strefy.

Słowa kluczowe: usługi rachunkowe, biuro rachunkowe, szara strefa, kwalifi­kacje osób uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Głąbicka Katarzyna. 2015. Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszech¬nej.

Szczęsny Wiesław. 2001. Firma w otoczeniu fiskalnym. Warszawa: Difin.

Szewczyk Mariola. 2005. „Podatki- czynnik determinujący konkurencyjność w gospodarce”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom 3.

Szewczyk-Jarocka Mariola. 2011. Podatkowe i parapodatkowe aspekty szarej stre¬fy w przedsiębiorstwach z branży budowlanej w Polsce. Płock: Wydawnictwo PWSZ .

Szewczyk – Jarocka Mariola. Szymańska Monika. 2018. Usługi rachunkowe a szara strefa w Polsce. Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ.

http://admin.www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Monika/9_zasoby_de¬mograficzne_wsi.pdf (dostęp: 17.11.2018)

https://studylibpl.com/doc/1210235/charakterystyka-zjawiska-szarej-strefy-w-go¬spodarce (dostęp: 17.11.2018)

http://biura-rachunkowe.zrodlo.info/definicja_biura.html ( dostęp 18.11.2018)

https://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/ksiegowi-rewidenci/129272,Jakie-wy¬mogi-musi-spelniac-przedsiebiorca-planujacy-otwarcie-biura-rachunkowego. html ( dostęp 18.11.2018)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie upraw¬nień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. , nr 120, poz. 1022 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie obo¬wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wyko¬nujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. z 2008 r., nr 234, poz.1576.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku. Prawo przedsiębiorców. Dz.U. 2018, poz.646.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa. Dz.U.1997, nr 137, poz. 926.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.