METODYKA WDRAŻANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE – MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ

Aleksandra Milewska-Zawada

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(24)

Streszczenie

Cel: określenie definicji i podstaw funk­cjonowania audytu wewnętrznego, a tak­że zapoznanie czytelnika z metodologią tworzenia komórki audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Opis Karty audytu, dokumentu regulującego zasady dzia­łania, zgodnego z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, a także przedstawienie sylwetki zawodowej profesjonalnego au­dytora wewnętrznego.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, au­dytor wewnętrzny, karta audytu, standar­dy audytu


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Gleim Irvin N. 2015. Podstawy audytu wewnętrznego, Warszawa: IIA Polska, EY Academy of Business.

Herdan Agnieszka, M.Stuss Magdalena, Krasodomska Joanna. 2009. Audyt we¬wnętrzny jako narządzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spół¬kach akcyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kuc Bolesław Rafał. 2002. Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka. Warszawa: Wy¬dawnictwo menedżerskie PTM.

Malesa Jacek. 2018. Wykład „Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Edycja XVII.

Milewska-Zawada Aleksandra, Audyt wewnętrzny szansą na sukces przedsię¬biorstwa, W Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne tom XXIII.

Moeller Robert. 2018. Nowoczesny audyt wewnętrzny, Warszawa: Wydawnictwo NieOczywiste.

Winiarska Kazimiera. 2017. Audyt wewnętrzny, teoria i zastosowanie, Warszawa: Difin.

[www1] http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-23.pdf

[www2]http://www.ujk.edu.pl/strony/Malgorzata.Garstka/podrecznik_audytu_ wewnetrznego_w_administracji_publicznej.pdf

[www3] http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e3be2ca0-c¬939-48a5-88fb-8ca2112b3848&groupId=764034


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.