IDEA ELEKTROMOBILNOŚCI W DZIAŁANIACH POLSKIEGO RZĄDU W LATACH 2015 – 2017 W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA NOWYCH POSTAW MOTORYZACYJNYCH

Krzysztof Buczkowski

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(29)

Streszczenie

W procesie popularyzowania idei zrów­noważonego rozwoju wykształciło się kilka dominujących koncepcji dziedzino­wych, wśród których, w ostatnim czasie, swoisty prym wiodły działania na rzecz upowszechniania pojazdów elektrycz­nych. Kulminacja aktywności legislacyj­nych przypadła na lata 2014-2017, w któ­rych przyjęto narodowe plany i strategie rozwoju elektromobilności. W marcu 2017 roku uczyniła to Polska, przyjmując Plan Rozwoju Elektromobilności, który ma szansę stać się fundamentem zupeł­nie nowego i konkurencyjnego rynku. Budowa nowych ram sektora elektro­mobilności zakłada włączenie zarówno przemysłu, przedsiębiorstw, instytucji finansowych, jak i świata nauki oraz or­ganizacji pozarządowych. Stworzenie swoistego ekosystemu elektromobilności ma być impulsem powstania nowej gałęzi gospodarki opartej na nowych technolo­giach i innowacjach. Powodzenie przed­sięwzięcia zależy także od wykreowania nowych postaw u samych kierowców.

Słowa kluczowe: elektromobilność, sa­mochody elektryczne, świadomość trans­portowa


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. 2016. Ministerstwo Energii. Warsza¬wa.

Buczkowski Krzysztof. 2017. Zrównoważona mobilność miejska. Praktyka spo¬łeczno-organizacyjna polskich samorządów. Płock: TNP.

Electromobility in Germany: Vision 2020 and Beyond. 2015. Germany Trade and Invest, Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbHFriedrich¬straße, Berlin.

Holger Rogall. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Po¬znań: Zysk i S-ka.

Bużałek Tomasz. 2010. Transport miejski [w:] Wyzwania zrównoważonego roz¬woju w Polsce, Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier red., Kraków: Fundacja Sen¬dzimira.

Księżopolski Krzysztof. 2017. Strategia walki ze smogiem.Warszawa: ISECS.

[www1] United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Con¬ference), https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment. (dostęp 04 XII 2017 r.).

[www2] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. (dostęp 04 XII 2017 r.).

[www3] Komunikat prasowy Ministerstwa Energii, http://www.me.gov.pl/ node/27052. (dostęp 07 XII 2017 r.).

[www4] ElectroMobility Poland SA powstała z myślą o motoryzacji przyszłości, http://www.emobilitypoland.pl/pl/emp.html. (dostęp 11 XII 2017 r.).

[www5] Elektromobilność, http://www.me.gov.pl/Innowacyjnosc/Elektromobil¬nosc. (dostęp 11 XII 2017 r.).

[www6] New passenger car registrations by alternative fuel type in the European Union Quarter 3 2017, http://www.acea.be/press-releases/article/alternative-fuel -vehicle-registrations-51.4-in-third-quarter-of-2017, (dostęp 09 XII 2017 r.).

[www7] Komunikat Ministerstwa Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/strony/aktu¬alnosci/rzad-i-samorzady-beda-wspolpracowac-przy-programie-rozwoju-elek¬tromobilnosci/ (dostęp 11 XII 2017 r.).

[www8] Dokumenty konkursowe ElectroMobility Poland S.A, www.emobility¬poland.pl, (dostęp 9 XII 2017 r.).

[www9] Komunikat prasowy, Polski samochód elektryczny. Czego oczekują kie¬rowcy? http://www.emobilitypoland.pl/pl/media/25/polski-samochod-elektrycz¬ny-czego-oczekuja-kierowcy.html (dostęp 09 XII 2017 r.).

[www10] Boner Błażej, Trzy niemieckie miasta z zakazem wjazdu dla diesli, http:// moto.pl/MotoPL/7,88389,22155610,trzy-niemieckie-miasta-z-zakazem-wjazdu -dla-diesli.html, (dostęp 11 XII 2017 r.).

[www12] Samochody elektryczne zupełnie wywrócą nasz świat, https://busines-sinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/samochody-elektryczne-co-zmienia-w -naszym-zyciu/egs0l1f, (dostęp 11 XII 2017 r.).

[www11] Buczkowski Krzysztof, Tesla liderem sprzedaży aut w Norwegii- grudzień 2017, http://infopartner.masternet.pl/multimobilny/?p=883 (dostęp 29 XII 2017 r.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.