ORGANIZACJA WIRTUALNA W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

David Kalisz, Agata Szyran-Resiak

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(31)

Streszczenie

Celem artykułu jest charakterystyka or­ganizacji wirtualnej oraz procesu jej two­rzenia. Identyfikacja i analiza problemu objęła studia literaturowe w przedmiocie badania, począwszy od zdefiniowania pojęcia i istoty organizacji wirtualnej, jej cech, możliwych konfiguracji oraz moc­nych i słabych stron.

Słowa kluczowe: organizacja wirtualna, społeczeństwo informacyjne, zespoły wirtualne, konfiguracje


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bratnicki. Mariusz. 2000. Kompetencje Przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet.

Brzozowski Maciej. 2005. Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej. Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Brzozowski Maciej. 2010. Organizacja wirtualna. Warszawa: PWN.

Gołębiowski Tomasz. 2001. Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Warszawa: Difin.

Grudzewski Wiesław. 2002. Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.

Kamiński Robert. 1999. „Organizacja Wirtualna – wady i zalety”. Przegląd Or¬ganizacji: 13.

Kisielnicki Jerzy. 2001. Zarządzanie organizacją. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.

Kisielnicki Jerzy, 1997, „Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa”. Organizacja i Kierowanie nr 4: 24.

Meyer Ron. 2007. Synteza strategii. Warszawa: PWE.

Niemczyk Jerzy. 2000. Metody organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Terra.

Papińska-Kacperek Joanna. 2008. Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: PWN.

Perechuda Kazimierz. 2000. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości – kon¬cepcje, modele, metody. Warszawa: Placet.

Płoszajski Piotr. 2001. Organizacja przyszłości. Warszawa: Difin.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.