ANALIZA ZMIANY ROZMIARÓW BEZROBOCIA W POWIECIE SUWALSKIM I MIEŚCIE SUWAŁKI

Mariusz Szmidt

Abstrakt


Streszczenie:
Polska po 1990 roku zderzyła się z ze zjawiskiem bezrobocia, które przed
okresem transformacji przyjmowało formę ukrytą w przedsiębiorstwach.
Najwyższą stopę odnotowano na dwóch obszarach: byłym województwie suwalskim
i olsztyńskim. Szczegółowej analizie poddano obszar byłego województwa
suwalskiego, leżącego w szczególnym obszarze Polski wschodniej.
W latach 1990-2015 region ten zmagał się z wysoką stopą bezrobocia spowodowaną
słabym uprzemysłowieniem regionu. Powołanie specjalnej strefy ekonomicznej
oraz wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do spadku
bezrobocia. Dalsza tendencja spadkowa spowodować może skutek negatywny,
czyli brak ludzi do pracy w najbliższych latach.
Słowa kluczowe: analiza bezrobocia w regionie suwalskim.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

• Czeszkiewicz Magdalena. 2015. Raport o stanie Miasta Suwałki 2014, Urząd

Miejski w Suwałkach.

• Jarmołowicz Wacław, Woźniak Beata. 2004. „Polityka państwa wobec bezrobocia”

Zeszyty Naukowe nr 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków

• Kozioł Leszek, Pocztowski Aleksy. 1988. Gospodarowanie zasobami pracy. Kraków:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

• Misiąg Wojciech, Tomalak Marcin. 2008. Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007.

Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

• Nasiłowski Mieczysław. 1996. System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii.

Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

• Samuelson Paul Anthony, Nordhaus William Dawbney. 2012. Ekonomia. Poznań:

Wydawnictwo Rebis.

• Staręga-Piasek Joanna (red.). 2012. Bezrobocie – między diagnozą a działaniem.

Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

• Zdrojewski Eugeniusz, Toszewska Weronika. 2010. Analiza zmian rozmiarów

bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii, Politechnika

Koszalińska.

• Zjawiona Ewa. 2004. Kształtowanie się tynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach

systemowych. W Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne

i Ekonomiczne nr 2, pod red. Marcina Winiarskiego, Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego.

• Ustawa o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 r., (Dz. U. 1989, nr 75, poz. 446).

• Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r.,

(Dz. U. 1994 nr 123 poz. 600).

• [www1] www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.

asp?soid=82834FB47ED741F29CDE89FDA2D842B1

(dostęp: 12.01.2016)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.