TOM XXI

Spis treści

Articles

SKUTECZNOŚĆ INSTRUMENTÓW PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH W POLSCE PROCEDEROWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY PDF
Jacek Grzywacz
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW JAKO SPOSÓB OGRANICZANIA RYZYKA TRANSAKCYJNEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM PDF
Jacek Grzywacz, Wioleta Dąbrowska
KREATYWNA RACHUNKOWOŚĆ PDF
Mariola Szewczyk – Jarocka
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE EFEKTYWNEJ PRACY ZAWODOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRACOWNIKA PDF
Walentyna Łozowiecka
POZAPŁACOWE ELEMENTY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ PDF
Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński
ISTOTA, BŁĘDY I BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ W ORGANIZACJI PDF
Barbara A. Sypniewska
FORMY PRAWNO – ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Andrzej Jagodziński
SPOSOBY FINANSOWANIA GRUPY MSP A CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI NA RYNKU PDF
Elżbieta Gąsiorowska
RYNEK ANIOŁÓW BIZNESU W EUROPIE PDF
Joanna Cecelak
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE PDF
Katarzyna Nagraba
BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH PDF
Anna Nowacka
METODY EKSPLORACJI DANYCH I ICH ZASTOSOWANIE PDF
Katarzyna Racka
DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PDF
Sławomir Kowalski
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA I GRUNTOWA W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM PDF
Lech Bylicki
TENDENCJE ROZWOJOWE CHOWU BYDŁA MLECZNEGO W ASPEKCIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA PDF
Ludmiła Będzikowska
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ PDF
Курмаев П.Ю.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ PDF
Рыбчак Е. С.
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ PDF
Гузар Б.С., Цыкалюк А.С.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF
Рыбчак В.И.
REFLECTIONS ON THE BALCEROWICZ PLAN PDF
Eric Garland


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.