TOM XVIII

Spis treści

Articles

KULISY FAKTORINGU PDF
Jacek Grzywacz
INWESTYCJE NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH POPRZEZ FUNDUSZE HEDGE DŁUGICH I KRÓTKICH POZYCJI NA RYNKU AKCJI NA PRZYKŁADZIE 2012 ROKU PDF
Hubert Pawlak, Jacek Grzywacz
ZMIANY W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA WZROST WARTOŚCI SPÓŁEK PDF
Łukasz Marecki
OUTSOURCING JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA PDF
Joanna Cecelak
DYNAMIKA I STAN RYNKU TELEFONII STACJONARNEJ W POLSCE PDF
Paweł Kaczmarczyk
PRACA „NA CZARNO” W SZKOLNICTWIE ŚREDNIM – BADANIA WŁASNE PDF
Mariola Szewczyk – Jarocka, Anna Nowacka
ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI – RAPORT Z BADAŃ PDF
Barbara A. Sypniewska
METODOLOGIA BADANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ PDF
Andrzej Jagodziński, Radosław Knap
PROGRAMOWANIE CAŁOLICZBOWE METODĄ ZANURZANIA W PROSTOPADŁOŚCIANIE PDF
Tomasz Włodarski
WPŁYW REFORMY RYNKU CUKRU NA PLANTATORÓW I PRODUCENTÓW CUKRU W UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Sławomir Kowalski
PRODUKCJA INTEGROWANA W SUBREGIONIE PŁOCKIM PDF
Piotr Michalik
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ PDF
Рибчак О.С.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Рибчак В.І.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Марченко Ю.В.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.