TOM XVII

Spis treści

Articles

PRZYDATNOŚĆ TEORETYCZNYCH ZASAD KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY KAPITAŁU W PREDSIEBIORSTWIE PDF
Jacek Grzywacz
TRADYCYJNE I ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Jacek Grzywacz, Anna Jabłońska
WPŁYW CZYNNIKÓW REGIONALNYCH NA FUNKCJONOWANIE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Anna Skowronek-Mielczarek
MARKETING WIELOPOZIOMOWY - SZANSA CZY ZAGROŻENIE PDF
Barbara A. Sypniewska
OPINIE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH NA TEMAT ZJAWISKA KOREPETYCJI PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI PDF
Andrzej Jagodziński
FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE W WARUNKACH KRYZYSU PDF
Sławomir Kowalski
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W MIEŚCIE KOWAL PDF
Piotr Michalik
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС PDF
О. О. Непочатенко, О. В. Кіфоренко
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В.І. Рибчак
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.С. Рибчак,
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ PDF
В.В. БОБКО
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
П. Ю. Курмаєв


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.