TOM XXIV

Spis treści

Articles

EWOLUCJA TRADYCYJNYCH KONCEPCJI HANDLU ZAGRANICZNEGO W TEORII EKONOMII PDF
Zbigniew Klimiuk
Zagraniczna aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w postaci inwestycji bezpośrednich PDF
Agnieszka Buś-Bidas
TURYSTYKA W DOBIE GLOBALIZACJI I INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PDF
Włodzimierz Kędizorek, Eliza Różycka
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
Школьный А.А., Рыбчак В.И., Рыбчак Е.С.
THE POTENTIAL OF SWINE BREEDING IN BIOGAS PRODUCTION AT FARM ENTERPRISES PDF
Doronin A.V., Rybchak V.I.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ PDF
Семенда Д.К., Непочатенко А.А., Непочатенко В.А.
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
Непочатенко Е. А., Мудрак Р. П.
KAPITAŁ WŁASNY JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Jacek Grzywacz, Mariusz Lipski
DOBÓR ZASAD AMORTYZACJI,A OPTYMALIZACJA NADWYŻKI FINANSOWEJ I JEJ WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
RYZYKO ZWIĄZANE Z WIERZYTELNOŚCIAMI W TRANSAKCJI FAKTORINGU WIERZYTELNOŚCIOWEGO – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH PDF
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Zagrożenia bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej PDF
Radosław Bandera, Jacek Grzywacz
Innowacje w kartach walutowych i mobilnych płatnościach zbliżeniowych PDF
Ewa Jagodzińska-Komar
MECHANIZM FINANSOWANIA EDUKACJI WYŻSZEJ W FINLANDII – UJĘCIE PRZEKROJOWE PDF
Jolanta Buczek
DOCHODY NIEUJAWNIONE JAKO PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH PDF
Monika Jarzębska
ANALIZA PROMOCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PZU S.A. – badania wtórne PDF
Anna Nowacka, Paulina Wyśmirska
OKRESY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW, A OPINIE NA TEMAT POSZUKIWANIA PRACY PDF
Barbara A. Sypniewska, Andrzej Jagodziński
PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PDF
Tomasz Gigol
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW PDF
Dariusz Wyrwa, Mirosław Sołtysiak
RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPINIACH SPOŁECZNYCH PDF
Mirosław Sołtysiak


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.