TOM XXVI

Spis treści

Articles

EKONOMICZNE EFEKTY MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY TURYSTYCZNEJ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY W SKALI GLOBALNEJI REGIONALNEJ PDF
Włodzimierz Kędziorek
WPŁYW WIELKIEGO KRYZYSU I ZAGRANICY NA POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY W LATACH 1929-35 (CZĘŚĆ II) PDF
Zbigniew Klimiuk
ROZWÓJ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE PDF
Karol Kozdra
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADACH O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA W ZAKRESIE TWORZENIA WŁASNYCH SPÓŁEK OCHRONY PDF
Robert Maliszewski
WPŁYW EUROPEJSKIEGO HANDLU EMISJAMI (EU ETS) NA GOSPODARKĘ POLSKI PDF
Joanna Michałowska
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATYSTYKI OPISOWEJ W ANALIZIE CECH KLIENTÓW AUTORYZOWANEGO DEALERA SAMOCHODÓW W PŁOCKU PDF
Zofia Aleksandra Tomaszewska
ROLA STAŻU W PROCESIE AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA PŁOCKA PDF
Krzysztof Buczkowski
МІЖГАЛУЗЕВІ ТА МІЖГОСПОДАРСЬКІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Юлія Нестерчук, Ігор Новицький
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Яна Нестерчук
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА В УКРАЇНІ PDF
Андрій Доронін, Віталій Рибчак, Олена Поліщук
РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF
Наталия Гвоздей, Елена Рыбчак
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ: КЕЙС-СТАДІ – БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ PDF
Олена Непочатенко, Оксана Кіфоренко
PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA WYNAGRODZEŃ W POLSCE PDF
Paweł Antoszak
ROLA ANIOŁÓW BIZNESU W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNYCH FAZACH ROZWOJU PDF
Joanna Cecelak
THE PROGRAM OF PUBLIC BOND ISSUE AS AN INSTRUMENT OF CORPORATE FINANCING PDF
Kamil Gemra
ANALIZA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI W POLSKIM SEKTORZE ICT W LATACH 2008-2015 PDF
Paweł Kaczmarczyk, Mariola Szewczyk-Jarocka
DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ – KOMUNIKACJA ORAZ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ POBORU PODATKÓW NA PRZYKŁADZIEURZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU PDF
Monika Jarzębska
„KARUZELA PODATKOWA” - MECHANIZM I UCZESTNICY PRZESTĘPSTWA WYŁUDZENIA PODATKU VAT PDF
Bogusława Sebastianka
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BANKÓW W POLSCE W ZAKRESIE OUTSOURCINGU BANKOWEGO PDF
Marta Kijuk
PRZECIWDZIAŁANIE WYKORZYSTYWANIU RAJÓW PODATKOWYCH PDF
Maciej Sikorski
WPŁYW EUROPEJSKICH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PDF
Monika Maria Szymańska
PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PDF
Agata Szyran-Resiak
PODATNOŚĆ NA STRES ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BANKÓW PDF
Katarzyna Białczyk, Zofia Wyszkowska
AUDYT MARKETINGOWY – EWOLUCJA POJĘCIA I KIERUNKI ROZWOJU PDF
Marek Dobrzycki
KOBIETY A BUDŻET PARTYCYPACYJNY MIASTA RZESZOWA PDF
Mirosław Sołtysiak
ROLA SATYSFAKCJI Z PRACY W KSZTAŁTOWANIU RELACJI Z WEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI PDF
Barbara A. Sypniewska
ISTOTA I ZNACZENIE ETYKI W BIZNESIE PDF
Anna Matuszewska
PRACOHOLIZM ZNAMIENIEM WSPÓŁCZESNOŚCI? PDF
Anna Schulz
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM PDF
Katarzyna Racka


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.