TOM XXVIII

Spis treści

Articles

WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZATRUDNIENIE I WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSCE W LATACH 2007 – 2016 PDF
Jan Hybel
EWOLUCJA SYTUACJI GOSPODARCZEJ RFN W OKRESIE „CUDU GOSPODARCZEGO” (1948-63) (CZĘŚĆ I) PDF
Zbigniew Klimiuk
WIEDZA JAKO FUNDAMENT SKUTECZNEGO KONKUROWANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ PDF
Jerzy Sikorski
LIKWIDACJA KWOT PRODUKCYJNYCH I JEJ WPŁYW NA CENY CUKRU W POLSCE PDF
Henryk Wnorowski
ZMIANY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE A KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEJ JEDNOSTKI PDF
Walentyna Łozowiecka
INNOVATIONS IN THE POLISH ICT SECTOR IN THE YEARS 2014 – 2016 PDF
Paweł Kaczmarczyk
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION: THE CASE OF POLAND AND SERBIA PDF
Sandra Jednak, Dragana Kragulj
CHARAKTERYSTYKA SEKTORA TYTONIOWEGO W POLSCE PDF
Karol Kozdra
ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Алла Ревуцька, Людмила Смолій
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ PDF
Оксана Пенькова, Віталій Рибчак, Юрій Цимбалюк
СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ PDF
Віталій Рибчак, Віталій Стойка, Сергій Стойка
KREDYT KUPIECKI W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PDF
Jacek Grzywacz, Danuta Cieplińska
ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM LUDZI MŁODYCH Z RODZIN UBOGICH DROGĄ DO SZAREJ STREFY – WYBRANE ZAGADNIENIA PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
PROCEDURA PODATKOWA W ZAKRESIE OPODATKOWANIA DOCHODÓW NIEUJAWNIONYCH PDF
Monika Jarzębska
ŚWIADOMOŚĆ KLIENTÓW BIURA RACHUNKOWEGO NA TEMAT SZAREJ STREFY PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Agata Andrzejewska
BANKOWOŚĆ CENTRALNA NA ŚWIECIE – PORÓWNANIE FUNKCJONOWANIA WŁADZY MONETARNEJ W WYBRANYCH KRAJACH PDF
Adrian Filip Kamela
KLIENCI NA RYNKU USŁUG WYMIANY WALUT W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH PDF
Mirosław Sołtysiak
SFAŁSZOWANE PIENIĄDZE A ŚWIADOMOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA POLAKÓW PDF
Mirosław Sołtysiak
FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W KRAJACH OECD. IMPLIKACJE DLA POLSKI PDF
Artur Zimny
ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УМОВ PDF
Сергій Колотуха, Олена Рибчак
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УКРАИНЕ PDF
Виталий Рыбчак, Елена Рыбчак, Петр Курмаев
OCENA POZIOMU DOJRZAŁOŚCI JAKOŚCIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PDF
Sławomir Adamczyk
NEGATIVE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON BUSINESS PDF
Agnieszka Zaborowska
METODYKA WDRAŻANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE – MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
GRUPY ZAWODÓW W STRUKTURZE WYNAGRODZEŃ W POLSCE PDF
Paweł Antoszak
KONCEPCJE ZORIENTOWANE NA WIEDZĘ PDF
Andrzej Jagodziński
DOBÓR, ROZWÓJ, MOTYWACJA JAKO POLA KSZTAŁTOWANIA EMPLOYER BRANDING – OCENA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH PDF
Zbigniew Malara, Janusz Kroik
INTERNET JAKO DETERMINANTA ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Maciej Sikorski
IDEA ELEKTROMOBILNOŚCI W DZIAŁANIACH POLSKIEGO RZĄDU W LATACH 2015 – 2017 W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA NOWYCH POSTAW MOTORYZACYJNYCH PDF
Krzysztof Buczkowski
OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PDF
Magdalena Kaczmarczyk
ORGANIZACJA WIRTUALNA W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PDF
David Kalisz, Agata Szyran-Resiak
POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE SZEROKO POJĘTEJ WIEDZY, A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PDF
Maria Kapturska, Robert Kapturski


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.