Kontakt / Contact

 Redakcja czasopisma

" Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne Economic Notes "

kontakt: e-mail p.kaczmarczyk@pwszplock.pl