Lista Recenzentów

Lista recenzentów w 2018 roku

 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki

Dr hab. Aleksander Maksimczuk

Dr hab. Katarzyna Kreczmańska–Gigol

Dr hab. Artur Pażdzior

Doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)

Prof. dr hab. Natalia Petrenko (Ukraina)

Prof. dr hab. Liliia Kustrich (Ukraina)

 

Lista recenzentów w 2017 roku

Prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki

Dr hab. Aleksander Maksimczuk

Dr hab. Jan Komorowski

Dr hab. Wojciech Pizło

Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz

Prof. dr hab. Lubov Halkiv (Ukraina)

Doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)


Lista recenzentów w 2016 roku

Prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski

Prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska

Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz

Dr hab. inż. Waldemar Bojar

Dr hab. inż. Anna Burduk

Prof. zw. dr hab. Krzysztof  Marecki

Prof. dr hab. Waldemar Bańka

Prof. zw. dr hab. Janusz Lewandowski

Dr hab. Katarzyna Kreczmańska–Gigol

Prof. dr hab. Yuliia Nesterchuk (Ukraina)

Prof. dr hab. Ruslan Mudrak (Ukraina)

Doc. dr hab. Oksana Penkova (Ukraina)

Prof. dr hab. Oleksandr Shkolnyi (Ukraina)

Prof. dr hab. Liumyla Tranchenko (Ukraina)

 

Lista recenzentów w 2015 roku

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki

Dr hab. Katarzyna Krzeczmańska-Gigol