Autor - szczegóły

Buś-Bidas, Agnieszka, Społeczna Akademia Nauk, Polska

  • TOM XXIV - Articles
    Zagraniczna aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w postaci inwestycji bezpośrednich
    Abstrakt  PDF