Autor - szczegóły

Milewska-Zawada, Aleksandra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • TOM XXV - Articles
    Zarządzanie ryzykiem w audycie wewnętrznym – wybrane zagadnienia
    Abstrakt  PDF
  • TOM XXVIII - Articles
    METODYKA WDRAŻANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE – MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
    Abstrakt  PDF