Autor - szczegóły

Bandera, Eliza

  • TOM XX - Articles
    RYNEK POZYSKIWANIA FUNDUSZY PRIVATE EQUITY W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
    Abstrakt  PDF