Autor - szczegóły

Różycka, Eliza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Polska

  • TOM XXIII - Articles
    WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACJI NA PRZEOBRAŻENIA RYNKU TURYSTYCZNEGO I EKSPANSJĘ GRUPY NAJWIĘKSZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA NIM MIĘDZYNARODOWYCH SIECI HOTELOWYCH W XXI W
    Abstrakt  PDF
  • TOM XXIV - Articles
    TURYSTYKA W DOBIE GLOBALIZACJI I INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Abstrakt  PDF