Autor - szczegóły

Pawlak, Hubert

  • TOM XVIII - Articles
    INWESTYCJE NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH POPRZEZ FUNDUSZE HEDGE DŁUGICH I KRÓTKICH POZYCJI NA RYNKU AKCJI NA PRZYKŁADZIE 2012 ROKU
    Abstrakt  PDF