Autor - szczegóły

Buczek, Jolanta, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

  • TOM XXIV - Articles
    MECHANIZM FINANSOWANIA EDUKACJI WYŻSZEJ W FINLANDII – UJĘCIE PRZEKROJOWE
    Abstrakt  PDF