Autor - szczegóły

Nagraba, Katarzyna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

  • TOM XXI - Articles
    ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE
    Abstrakt  PDF