Autor - szczegóły

Buczkowski, Krzysztof, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  • TOM XXVI - Articles
    ROLA STAŻU W PROCESIE AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA PŁOCKA
    Abstrakt  PDF
  • TOM XXVIII - Articles
    IDEA ELEKTROMOBILNOŚCI W DZIAŁANIACH POLSKIEGO RZĄDU W LATACH 2015 – 2017 W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA NOWYCH POSTAW MOTORYZACYJNYCH
    Abstrakt  PDF