Autor - szczegóły

Będzikowska, Ludmiła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Polska

  • TOM XXI - Articles
    TENDENCJE ROZWOJOWE CHOWU BYDŁA MLECZNEGO W ASPEKCIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA
    Abstrakt  PDF