Autor - szczegóły

Andrzejak, Maria, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • TOM XXV - Articles
    Program gwarancyjny de minimis jako inicjatywa zwalczania barier dostępu do kapitału dla MSP
    Abstrakt  PDF