Autor - szczegóły

Przybylska, Natalia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • TOM XXII - Articles
    KOOPERACJA PRZEDSIĘBIORSTW NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI W ŚWIETLE TEORII GIER
    Abstrakt  PDF