Autor - szczegóły

Bieniek, Wojciech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

  • TOM XXII - Articles
    IT W PROCESIE BUDŻETOWANIA, REALIZACJI ORAZ KONTROLI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W PERSPEKTYWIE DOTACJI UNIJNYCH W LATACH 2014-2020
    Abstrakt  PDF